AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin; Misyon, vizyon, kalite politikası ve hedefleri kapsamında paydaşlarımızın katılımı ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kalite komisyonu ile koordineli çalışan idari bir birimdir.    

HEDEFLERİMİZ

  • Kalite Yönetim Sistemi’ni akademik ve idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak.
  • Üniversite paydaş yönetim planı doğrultusunda, paydaşların görüş ve önerilerilerini alarak, yapılan geri bildirimler ile kalite sistemine katılımlarını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemlerinin kurulmasında aktif rol almak.

İLKELERİMİZ

  • Ulusal ve uluslarası standartlarda sürdürülebilir kalite yönetim sistemi.
  • Paydaş katılımı.
PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN