Başkanın Mesajı

İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Başkanın Mesajı

Günümüzde yaşamın modernleşmeye başlamasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, kalifiye sağlık elemanlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. İnsan ömrünün uzaması, sedanter hale gelmesi, artan trafik kazaları, çeşitli hastalık ve yaralanmalar sonrasında, fonksiyonel bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin günlük yaşamda bağımsızlığının kazandırılması, yaşam kalitesinin arttırılması gibi konularda fizyoterapistlere önemli görevler düşmektedir.

Ülkemizde, rehabilitasyon uygulamalarına hakim, birey ve toplum sağlığı için çalışan, sosyoekonomik kayıplara ve çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan tüm rahatsızlıklarda fonksiyonelliğin korunmasını ve en üst düzeye çıkarılmasını amaçlayan fizyoterapistlere ihtiyaç vardır.

İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak temel gayemiz; sağlık alanında hizmet veren birçok kurumda, eksikliği yoğun olarak hissedilen, çağdaş, bilgi ve beceri sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim yeteneğine sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapistler yetiştirmektir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN