DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

1. YARIYIL
 
2. YARIYIL
KOD DERS ADI AKTS KOD DERS ADI AKTS
TDL 111 Türk Dili-I 2 TDL 121 Türk Dili-II 2
ATA 111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2
ING 111 İngilizce-I 3 ING 121 İngilizce-II 3
DIS 111 Kurul-I: Temel Bilimlere Giriş 4 DIS 121 Kurul-IV: Biyolojik Organizasyon 7
DIS 112 Kurul-II: Hücre Yapı ve Fonksiyonu 5 DIS 122 Kurul-V: İnsan Yapısı ve Fonksiyonuna Giriş 4
DIS 113 Kurul-III: Biyolojik Regülasyon  4 DIS 123 Diş Anatomisi ve Morfolojisi 6
DIS 114 Diş Hekimliği Tarihi 2 BİL 111 Bilişim Okuryazarlığı (ECDL/ICDL) 2
DIS 115 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri 2   Alan İçi Seçmeli Ders 3
IKU 111 Kariyer Planlama 2   Üniversite Seçmeli Ders 1
  Alan İçi Seçmeli Ders 3      
  Üniversite Seçmeli Ders 1      
TOPLAM 30 TOPLAM 30
 
3. YARIYIL
 
4. YARIYIL
KOD DERS ADI AKTS KOD DERS ADI AKTS
DIS 211 Kurul-VI: Gelişim ve Sistem Biyolojisi-I 8 DIS 221 Kurul-VII: Gelişim ve Sistem Biyolojisi-II 7
DIS 212 Mikrobiyoloji 3 DIS 222 Kurul-VIII: Ağız Biyolojisi 2
DIS 213 Protetik Diş Tedavisi-I 7 DIS 223 Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş 3
DIS 214 Restoratif Diş Tedavisi-I 4 DIS 224 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 2
DIS 215 İmmünoloji 2 DIS 225 Protetik Diş Tedavisi-II 5
DIS 216 Medikal İngilizce 2 DIS 226 Restoratif Diş Tedavisi-II 4
  Alan İçi Seçmeli Ders 3 DIS 227 Endodontik Diş Tedavisi-I 4
  Alan Dışı 2 Seçmeli Ders 1   Alan İçi Seçmeli Ders 1
        Alan Dışı 2 Seçmeli Ders 4
TOPLAM 30 TOPLAM 30
5. YARIYIL
6. YARIYIL
KOD DERS ADI AKTS KOD DERS ADI AKTS
DIS 311 Preklinik-P.O.P (Periodontoloji-Ortodonti-Pedodonti) 4 DIS 321 Kurul-IX: Oral Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 2
DIS 312 Patoloji-I 2 DIS 322 İleri Maddeler Bilgisi 2
DIS 313 Farmakoloji-I 2 DIS 323 Patoloji-II 2
DIS 314 Klinik Biyokimya 2 DIS 324 Farmakoloji-II 2
DIS 315 Entegre Klinik Uygulamalar-I (Gözlem-Assist) 3 DIS 325 Entegre Klinik Uygulamalar-II 2
DIS 316 Cerrahi-I (Dental Anestezi) 2 DIS 326 Cerrahi-II (Ağız Diş Çene Cerrahisi) 2
DIS 317 Protetik Diş Tedavisi-III 4 DIS 327 Protetik Diş Tedavisi-IV 2
DIS 318 Endodontik Diş Tedavisi-II 3 DIS 328 Endodontik Diş Tedavisi-III 2
DIS 319 Restoratif Diş Tedavisi-III 3 DIS 329 Restoratif Diş Tedavisi-IV 2
DIS 320 Ağız-Diş Çene Radyoloji-I 2 DIS 330 Pedodonti-I 2
  Alan İçi Seçmeli Ders 1 DIS 331 Ortodonti-I 2
  Alan Dışı Seçmeli Ders 2 DIS 332 Periodontoloji-I 2
  TOPLAM 30 DIS 333 İlk ve Acil Yardım 3
        Alan İçi Seçmeli Ders 1
        Alan Dışı Seçmeli Ders 2
        TOPLAM 30
7. YARIYIL
8. YARIYIL
KOD DERS ADI AKTS KOD DERS ADI AKTS
  Kurul-X: Medikal Diş Hekimliği Modülü-I (Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Adli Tıp, Dahiliye) 4   Kurul-XI: Medikal Diş Hekimliği Modülü-II (Dermatoloji, Psikiyatri, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları) 4
  Oral Patoloji 2   Klinik Farmakoloji 2
  Entegre Klinik Uygulamalar-III 5   Entegre Klinik Uygulamaları-IV 5
  Cerrahi-III (Ağız Hastalıkları, Ağız Diş Çene Cerrahisi) 2   Cerrahi-V (Ağız Hastalıkları, Ağız Diş Çene Cerrahisi) 2
  Protetik Diş Tedavisi-V 2   Protetik Diş Tedavisi-VI 2
  Endodonti-IV 2   Endodonti-V 2
  Restoratif Diş Tedavisi-V 2   Restoratif Diş Tedavisi-VI 2
  Pedodonti-II 2   Pedodonti-III 2
  Ortodonti-II 2   Ortodonti-III 2
  Periodontoloji-II 2   Periodontoloji-III 2
  Ağız-Diş Çene Radyolojisi-II 2   Ağız-Diş Çene Radyolojisi-III 2
  Alan İçi Seçmeli Ders 1   Alan İçi Seçmeli Ders 1
  Alan Dışı Seçmeli Ders 2   Alan Dışı Seçmeli Ders 2
TOPLAM 30 TOPLAM 30
9. YARIYIL
10. YARIYIL
KOD DERS ADI AKTS KOD DERS ADI AKTS
  Kurul-XII: İleri Diş Hekimliği Cerrahisi-I (İmplantoloji, Maksilofasiyal Cerrahi, İleri Periodontal Teknikler) 5   Kurul-XIV: İleri Diş Hekimliği Cerrahisi-II (İmplantoloji, Maksilofasiyal Cerrahi, İleri Periodontal Teknikler) 4
  Kurul-XIII: Estetik Diş Hekimliği-I 1   Kurul-XV: Estetik Diş Hekimliği-II 1
  Toplum Ağız Diş Sağlığı-I 1   Toplum Ağız Diş Sağlığı-II 1
  Entegre Klinik Uygulamalar-V 6   Entegre Klinik Uygulamalar-VI 6
  Protetik Diş Tedavisi-VII 2   Protetik Diş Tedavisi-VIII 2
  Endodonti-VI 2   Endodonti-VII 2
  Restoratif Diş Tedavisi-VII 2   Restoratif Diş Tedavisi-VIII 2
  Pedodonti-IV 2   Pedodonti-V 2
  Ortodonti-IV 2   Ortodonti-V 2
  Ağız-Diş Çene Radyolojisi-III 2   Ağız-Diş Çene Radyolojisi-IV 2
  Bitirme Tezi-I 2   Bitirme Tezi-II 2
  Alan İçi Seçmeli Ders 1   Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları 1
  Alan Dışı Seçmeli Ders 2   Alan İçi Seçmeli Ders 1
  TOPLAM 30   Alan Dışı Seçmeli Ders 2
    TOPLAM 30

BİRİNCİ SINIF

1. Klinik öncesi dönemde birinci sınıfta ön şart niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ikinci sınıfta ön şarta bağlı ders/dersler alınamaz.  
2.  DİŞ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ (60301134), derslerinden FF, FG veya DZ alınarak başarısız olunması halinde, 2. sınıf  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ I-II (60301203, 60301204)  dersleri alınamaz.
3.  Ortak zorunlu derslerden   TÜRK DİLİ I-II  (61000101, 61000102) ve  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I-II (61000103, 61000104) derslerin eğitimi uzaktan eğitimdir. 

İKİNCİ SINIF

1.  Öğrencinin klinik eğitim dönemine geçebilmesi için (ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçişte), 1. ve 2. sınıfta alması gereken zorunlu derslerden başarılı olması ve GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Ön şart ve ön şartlı olan dersler için derse devam ve dersten başarılı olma koşulu vardır.
2.  2. sınıf mesleki dersler zorunlu ön şartlı derslerdir. 2. Sınıf  PROTETİK  DİŞ TEDAVİSİ- I-II (60301203, 60301204), RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ- I-II (60301207, 60301208) ve ENDODONTİK DİŞ TEDAVİSİ-I (60301212) derslerinden FF, FG veya DZ alınarak başarısız olunması halinde, ilgili 3. sınıf klinik dersleri alınamaz.

ÜÇÜNCÜ SINIF

*Seçmeli ders havuzundan 1 alan içi ve 1 alan dışı ders seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ SINIF

*Seçmeli ders havuzundan 1 alan içi ve 1 alan dışı ders seçilebilir.

BEŞİNCİ SINIF

*Seçmeli ders havuzundan 1 alan içi ve 1 alan dışı ders seçilebilir.
*Klinik eğitim döneminin sonunda öğrencinin başarılı sayılması için bu dönemdeki tüm zorunlu derslerden ve eğitim - öğretim programındaki tüm seçmeli derslerden en az CC ve üzeri not alması ve GANO’ sunun en az 2,00 olması gerekir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN