ETKİNLİK DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

1) Yapılacak etkinlikler kulübün yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak önceden karar defterine işlenmesi gerekmektedir.
2) Etkinlik başvuruları en az 15 gün öncesinden etkinlik dilekçe ve talep formu doldurularak Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne yazılı olarak teslim edilmelidir.
3) Etkinliğe katılan öğrencilerin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, bölümü, iletişim numarasının bulunduğu liste etkinlik sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne verilmelidir.
4) Etkinlik duyuruları, onay süreci tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Rektörlük Makamınca verilen olur izninden sonra etkinlikle ilgili herhangi bir değişiklik talep edilmemelidir.
5) Her öğrenci kulübü, gerçekleştirdiği etkinliklere ait fotoğraf ve kamera kayıtlarını dijital ortamda, raporları ise dosya halinde Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne teslim ederler.
6) Kampüs içinde ve dışında düzenlenen her türlü öğrenci etkinliğinde genel toplum kurallarına uygun olmayan hal ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Etkinliklerde bu tarz davranışlara müsamaha gösteren kulüp yöneticileri sorumlu tutulacaktır.
7) Yapılacak kurum dışı etkinliklerde, ulaşım taşıma firmaları tarafından gerçekleştirilecek ise; taşıyıcı araçların resmi, aracın modeli ve plaka numarası, sürücünün iletişim bilgileri, yolcuların kaza sigortası ile Gezi Taahhütnamesinin Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN