SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ HAKKINDA

İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde yer alan Sanat ve Tasarım Fakültemiz 2019-2020 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Öğrencileriyle daha iyi bir dünyaya katkı sağlama amacıyla kurulan Sanat ve Tasarım Fakültemiz, insan emeğini yaratıcılıkla buluşturarak konulara çeşitli açılardan yaklaşmayı, yeni gelişmelere etkin bir şekilde yanıt vermeyi ve değişen koşullara uyum sağlayan analitik beceriler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sanat ve tasarımı aynı potada eriterek; özgür, özgün, etik davranışlar çerçevesinde hareket eden, çevresine duyarlı, sosyal farkındalığı yüksek, mesleki açıdan yetkin ve sorumluluk sahibi, kendine güvenen, güncel toplumsal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, teknolojik yeniliklerin getirilerine ayak uyduran ancak bunun yanında toplumun geleneksel kültürel mirasına sahip çıkan ve gelecek nesillere aktarımında rol oynayan bireyler yetiştirmeyi ilke edinmektir.

Dinamik gelişmeyi benimseyerek, yüksek kalite ve estetik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek, sanat ve tasarım kavramlarına ayrı ayrı ve birlikte ele alarak günümüz teknolojisini ve geçmiş değerlerimizi aynı potada eriterek emsallerinden farklı eğitim ve öğretim anlayışı benimsemektir. 

İlke ve Değerlerimiz:

  • Atatürk ilkelerine bağlılık
  • Sahiplenme ve aidiyet
  • Etik standartları gözetmek
  • Temel hak ve özgürlükleri savunmak
  • Somut ve somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkmak
  • Kaliteyi en üst seviyede tutmak
  • Özgün çıktılar elde etmek
  • Sosyal farkındalık ve çevre bilincini yüksek tutmak
  • Yenilikçilik
PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN