SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAKKINDA   

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ülkemizde hızla gelişmekte olan sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda insan gücü yetiştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuş, 2017-2018 yılı Güz Döneminde ilk öğrencileri ile buluşmuştur. Kuruluş aşamasında açılan Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümlerine 2018-2019 yılında Ebelik bölümünü de ekleyerek kapasitesini genişleten fakültemiz sağlık bilimlerine ve sektörüne olan katkılarını artırarak devam ettirmektedir.

Bölümlerin öğretim programlarında uygulama ve teori arasındaki dengeye özel bir önem gösterilmiş önemli kavramların ve yaklaşımların öğrenilmesinin yanı sıra gerçek yaşam deneyimlerine ve uygulamalı örneklere geniş yer verilmiştir. Temel yaklaşımımız; interaktif öğrenme ortamı, zengin ders materyalleri, staj, mesleki uygulama ve araştırma fırsatları sunarak, öğrencilerimizin öğrenmelerini destekleyici bir ortam sağlamaktır.

Fakültemiz mesleki yeterliliğin yanı sıra yaşam boyu öğrenme merakı içinde olan, bilimsel düşünceye sahip, yenilikçi ve girişimci, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, kültürel ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

FAKÜLTE KOORDİNATÖRLERİ

Eğitim ve Öğretim Koordinatörü: Prof. Dr. Dilara Özer

Laboratuvar Koordinatörü:

Bilimsel Etkinlikler Koordinatörü: 

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü:

Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör. Merve Geylani

Engelli Öğrenci Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Aynur Akıncı Aydoğan

Paydaşlarla İşbirliği Koordinatörü: Öğr. Gör. Duygu Ece Şimşek

Ders Dışı Etkinlikler Koordinatörü: Öğr. Gör. Zeynep Zeynel

Mezunlar Koordinatörü:

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN