FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji Anabilim Dalı, insan temel yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin işlevlerini, bu işlevlerin yerine getirilme mekanizmalarını, neden sonuç bağlantılarını, bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Akademik Kadro:

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Şahin

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI