GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre; idari birimlerin koordinasyonundan Rektöre karşı sorumludur. Tüm idari birimler Genel Sekretere bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Kendisine bağlı tüm idari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

Genel Sekreter; Üniversite İdari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri de yerine getirir;

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletilmesini sağlamak

Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak.

Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

Üniversiteyi tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek

Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Rektör’ ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN