SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DİREKTÖRLÜĞÜ HAKKINDA

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü (SKS); öğrencilerimizin, beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanları kazandırılması amacıyla çalışmalar yapar.

SKS Direktörlüğü’nde öğrenci kulüp etkinlikleri, sportif ve kültürel faaliyetler yürütülmekte, sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde 24 tane öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN