MÜDÜR

Meslek Yüksekokulu

Müdür

İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak, ulusal ve uluslararası yenilikleri mesleğine uygulayabilen, çağdaş ve milli değerleri benimsemiş bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize alanlarında uzmanlık kazanırken kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirecekleri bir ekosistem temin ediyoruz.

Günümüz dünyasında bilginin tanımının değiştiğini ve bilgiye erişimin kolaylaştığını gözlemlerken, doğru bilgiyi ayırt edecek ve yine olaylara doğru şekilde uygulayacak kişilerin varlığı ihtiyacını hissediyoruz. Bu bilinçle öğrencilerimizi yaşam boyu donanımlı hale getirecek dinamik bir akademik müfredat uyguluyoruz.

Türkiye’nin stratejik planları çerçevesinde öncelikli ihtiyaçlarını Meslek Yüksekokulu olarak karşılamayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda öncelikle Adalet Bölümü’yle güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi oluşturulmasında benimsenmesi gereken temel bilgi ve değerleri öğrencilerimize kazandırıyoruz.

Sizleri hedeflerinize hazırlamak ve bu yolda desteklemek üzere İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz.

 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN