Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

20.02.2019

Bu yıl İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanmış olmamdan ve Adalet Programı öğrencilerine daha yakından hizmet etme olanağının ve sorumluluğumun verilmesinden dolayı, Üniversitemizin değerli yönetimine teşekkürlerimi sunarım.

Değerli öğrencilerimizin ülkemize ve milletimize yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri ve bilimsel, mesleki ve psikolojik olarak yetişmeleri için her türlü çabayı göstermek birinci hedefimizdir. Bu amaçla öğrencilerimize;   öğrenme, araştırma, bilgi edinme ve ilerleme konusunda tutku aşılanacak; ayrıca gerek yüksek öğrenimleri sırasında ve gerekse Üniversitemizden mezun olup yaşama ve mesleğe atıldıktan sonra ihtiyaç duyacakları konularda kendilerine danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Ayrıca, arzu etmeleri halinde, kendilerine Üniversitemiz bünyesinde eğitimlerini, lisans, yüksek lisans, doktora ve diğer akademik konularda sürdürebilmeleri konularında kendilerine danışmanlık hizmetleri verilecek ve teşvik edileceklerdir.

Keza öğrencilerimize,  Üniversite sonrasında eğitim ve mesleklerine uygun alanlarda iş bulma, çalışma ve ilerleme konularında da gereken bilgi ve deneyime sahip olmaları konusunda azami gayret gösterilecektir. Bu çerçevede ders programına alınacak mecburi ve seçimlik derslere ilaveten yaz aylarında gerçekleştirecekleri staj programlarımızla; katılımları teşvik edilecek konferans, sempozyum ve diğer kültürel faaliyetlerle öğrencilerimize kazandırılacak bilgiler pekiştirilecektir.

Ayrıca mezuniyetten sonra işe alınma ve istihdam konusunda mezunlarımızın ve meslektaşlarının mesleki hak ve önceliklerinin korunması ve konusunda diğer Üniversiteler bünyesinde kurulmuş bulunan Adalet Yüksek Okulları veya Adalet Programları yönetici ve yetkilileri ile ortak veya münferit çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar ve işbirliği yapılacaktır.

Kısacası, İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak;  öğrencilerimizin,  dürüst, ahlaka ve hukuka saygılı, öğrenmeye ve ilerlemeye hevesli, bilgili, deneyimli,  çalışkan ve üretken insanlar olarak yetişmesi için bütün gücümüzle çalışacak ve çaba harcayacağız.

Bu vesileyle, değerli akademik ve idari personellerimizden ve değerli öğrencilerimizden oluşan İstanbul Kent Üniversitesi ailesine sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

Dr. Öğretim Üyesi Yalçın KAVAK

Meslek Yüksek Okulu Müdürü

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI