PANDEMİ

PANDEMİ

 COVID-19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİ

Uzaktan Eğitim Süreci

İstanbul Kent Üniversitesi, YÖK’ün belirlediği ilkelere uygun olarak, uzaktan öğretim sistemine geçerek, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerine en hızlı uyum gösteren üniversitelerden biri olmuştur. Bu kapsamda, uzaktan öğretim ile akademik ve idari personel nezdinde yapılan çalışmalar aşağıdadır:
 

 • Üniversitemiz bünyesinde önceden yalnızca Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türk Dili derslerinin uzaktan öğretimi için kullanılan Perculus Plus sistemi, 18 Mart 2020 itibariyle İstanbul Kent Üniversitesinin tüm derslerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve hizmete geçirilmiştir.
   
 • 18 Mart 2020 itibariyle Rektörlük tarafından Uzaktan Öğretim Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
   
 • 18 Mart 2020 itibariyle Rektörlük tarafından tüm akademik ve idari personele uzaktan öğretim sistemine geçildiği duyurulmuş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
   
 • 19 Mart 2020 itibariyle fakülte koordinatörleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirmiştir. İlgili koordinasyon toplantısı sonrasında üniversitemiz bünyesinde görev alan kadrolu ve ders saat ücretli tüm akademik ve idari personele uzaktan öğretim faaliyetlerinin asenkron olarak yapılacağı ve 20-22 Mart 2020 tarihleri arasında derslerini Perculus Plus sistemine girmeleri gerektiği bilgisi ulaştırılmıştır.
   
 • 19 Mart 2020 tarihi itibariyle Eğitim Planlama, Uzaktan Eğitim ve Ortak Dersler Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve uzaktan öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılacağını gösteren eğitim videoları tüm kadrolu ve ders saat ücretli akademik ve idari kadro ile paylaşılmıştır.
   
 • 19 Mart 2020 itibariyle yaşanan sistemsel sıkıntıları ortadan kaldırmak adına üniversitemizin tüm akademik yapıları beş ayrı birim içerisinde toplanmış ve her bir birim için Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından bir bilgi işlem uzmanı atanmıştır.
   
 • 19-20 Mart 2020 tarihlerinde tüm öğrencilerin bilgileri Perculus Plus sistemine yüklenmiş, üniversitemiz bünyesinde verilen tüm dersler Eğitim Planlama, Uzaktan Eğitim ve Ortak Dersler Direktörlüğü tarafından sisteme eklenmiştir.
   
 • 20-22 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm kadrolu ve ders saat ücretli akademisyenlerimiz ders girişlerini gerçekleştirmiştir. Hata bulunan ve/veya problem yaşanan derslerin hocalarıyla birebir iletişime geçilerek hataların düzeltilmesi sağlanmıştır. Hızlı koordinasyonu sağlamak adına fakülte koordinatörleri arasında whatsapp grupları oluşturulmuş, ders veren tüm hocalar nezdinde telefon, SMS ve e-posta yoluyla koordinasyon sağlanmış, yaşanan sistem problemleri tespit edilmiş ve anında giderilmiştir.
   
 • Ev ortamında yeterli teknik alt yapısı olmayan kadrolu ve ders saat ücretli akademik personel, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından tespit edilmiştir.  Akademik personele ilk aşamada üniversitemiz bünyesinde oluşturulan sanal sınıflarda hizmet verilmiş, daha sonra aynı akademik personele bilgisayar tahsis edilmiş; salgının ilerleyen günlerinde ise sistemsel sıkıntı yaşayan akademik personele uzaktan bağlanılarak, onların ev ortamında tüm sistem sorunları Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından giderilmiştir.
   
 • 23 Mart 2020 itibariyle üniversitemiz bünyesindeki tüm dersler uzaktan öğretim sisteminden öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Anılan tarihten, bu raporun yazıldığı 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan veriler aşağıdaki gibidir:
Toplam Açılan Ders Sayısı 290
Toplam Açılan Şube Sayısı 1561
Toplam Ders Yapan Hocamız 1561
Toplam Ders Yapılan Dakika/Saat 83.840 dakika
1397,33 saat
Toplam Giriş Yapan Öğrenci Sayısı 2538
Öğrencilerin Yaptığı Toplam Giriş Sayısı 88021
Günlük Sisteme Giriş Ortalama Sayısı 2500
Günlere Göre Giriş Yüzdeleri Günlere Göre Yüzdelik
Ortalamalar
Pazartesi 17,33%
Salı 14,90%
Çarşamba 13,04%
Perşembe 15,75%
Cuma 13,43%
Cumartesi 10,84%
Pazar 14,70%
 • 20 Mart 2020 tarihinden bu raporun yazıldığı 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan kurum içi iletişim, kriz iletişimi, akademik, idari ve öğrenci nezdinde iletişim yapıları, tek elden yürütülmüştür.

İstanbul Kent Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetleri, vize sınavları, vb. konularda YÖK’ün belirlediği ilkeleri harfiyen uygulamıştır. Bu kapsamda, vize sınavlarına ilişkin çalışmalar, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları aşağıdaki gibidir:
 

 • YÖK’ün 18 Mart 2020 tarihinde uzaktan öğretime geçileceğini duyurmasından itibaren, akademik ve idari koordinasyonunun yanında öğrenci koordinasyonu da sağlanmıştır. YÖK’ün uzaktan eğitim sistemine geçileceğini duyurduğu andan itibaren Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencilerimizin sorularını telefon ve e-posta yoluyla cevaplamıştır.
   
 • Üniversitemiz danışma masası görevlileri süreçten ivedilikle haberdar edilmiş ve gelen aramaları ilgili birimlere, danışman öğretim elemanlarına ve fakülte koordinatörlerine yönlendirmiştir.
   
 • 21 Mart 2020 itibariyle Öğrenci İşleri Direktörlüğü, öğrenci bilgi sistemi OBİS üzerinden, Kurumsal İletişim Direktörlüğü, üniversitemiz resmi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından 23 Mart 2020 itibariyle uzaktan öğretim sistemine giriş yapabileceklerini duyurmuştur. Kurumsal İletişim Direktörlüğü aracılığıyla tüm öğrencilerimize bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.
   
 • Öğrencilerimize psikolojik destek vermek adına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerimize uzaktan hizmet verilmiş ve randevulu şekilde hizmet verilmeye devam etmektedir.
   
 • Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından aranarak gerekli destek sağlanmıştır. Uzaktan öğretim sistemine adapte olmaları için gerekli işlemler aynı birim tarafından gerçekleştirilmiştir.
   
 • Yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerimiz Uluslararası Ofis Direktörlüğü tarafından süreç hakkında bilgilendirilmiş, süreçle ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.
   
 • Kütüphane alt yapımız hızlı bir şekilde genişletilmiş ve öğrencilerin uzaktan erişimi daha kolay hale getirilmiştir. Sınırlı erişimli kaynaklar, kütüphanemiz tarafından ilgili taraflarla görüşülerek tam erişime açılmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
   
 • Fakülteler ve Enstitüler nezdinde, öğrencilerle direkt iletişim kurmak adına whatsapp grupları oluşturulmuş ve tüm bilgilendirmeler ile üniversite içi işleyiş hem bu gruplardan, hem Öğrenci İşleri Direktörlüğü aracılığıyla öğrenci bilgi sistemi OBİS’ten, hem de Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.
   
 • Uzaktan öğretim sürecinin başlamasıyla İstanbul Kent Üniversitesi yönetimi öğrencilerimizi düzenli periyodlarda arayarak sorunları ile ilgilenmiştir.
   
 • İstanbul Kent Üniversitesi olarak, sadece öğrencilerimizin gelişimi için değil, aynı zamanda toplumsal gelişim için Rektörlük yönetiminde, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü koordinasyonuyla KentEvdeAkademi ve KentEvdeİngilizce web sitesi hazırlanmıştır. Bu web sitesi ile salgın döneminde yaşanan/yaşanacak olan sosyal süreçlere üniversitemizin tüm birimleri ile destek olunması amaçlanmıştır. Söz konusu web sitesi 11 Mayıs 2020 tarihinde yayına başlayacaktır.
   
 • Üniversitemizdeki sınav uygulamaları, YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda, fakültelerimizin yapılarına göre şekillendirilmiştir. Teorik derslerin vize sınavları ödev ve/veya proje verilerek yapılması kararlaştırılmıştır. Hem teorik hem uygulama içeren derslerin sınavları yaz dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir. Uygulama dersleri ise yaz dönemi içerisinde planlanarak gerçekleştirilecek ve bu derslerin sınavları yine aynı dönemde yapılacaktır. Tüm bu kararlar Fakülte Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanarak Rektörlüğe bildirilmiştir.
   

Sağlık Hizmet Sunumu

(Pandemi hastanesi olup olmama durumuna göre, COVID-19 vaka kabulü, toplam hasta poliklinik, yatan, ybü sayısı, iyileşen hasta sayısı)

Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi olmadığından COVID-19 vaka kabulü ve sağlık hizmet sunumu bulunmamaktadır.
 

Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

Üniversite olarak İSTKA’ya 2 Proje Sahibi Başvurusu +2 Ortaklık şeklinde toplam 4 proje başvurusu yapılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından çağrıya açılan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na,
 

 • Üniversitemizin başvuru sahipliğinde “Rot ile Uzaktan Eğitim ve Sanal Gerçeklik Uygulaması” proje ismiyle başvuru gerçekleştirilmiştir.
   
 • Üniversitemizin başvuru sahipliğinde “COVID-19 dan Korunmada Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları ve Hastalarına Yönelik Kılavuz Eğitim Modülü” proje ismiyle proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.
   
 • T.C. Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın başvuru sahipliği ve İstanbul Kent Üniversitesi ortaklığı ile “Sultanbeyli E-Covid Destek Akademisi” proje ismiyle başvuru gerçekleştirilmiştir.
   
 • BEYİN DERNEĞİ VE HASTA DERNEĞİ’nin başvuru sahipliği ve İstanbul Kent Üniversitesi ortaklığı ile “PANDEMİ GÜNLERİNDE BEYİN VE RUH SAĞLIĞI İÇİN YANINIZDAYIZ” proje ismiyle başvuru gerçekleştirilmiştir.
   

Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Üniversitemizde Tıp ve Eczacılık Fakülteleri bulunmadığından klinik araştırmalara ve ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım olmamıştır.
 

Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

Üniversitemiz bünyesinde COVID -19 Pandemi süreci içerisinde tüm akademik ve idari kadromuza enfeksiyonun yapısı ve korunma yollarını kapsayan bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Önlemler kapsamında üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari toplantılar dijital ortamda, iş süreçleri aksatılmadan, üniversitenin işleyişi devam edecek şekilde, periyodik aralıklar sürmektedir. Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe bağlı tüm akademik ve idari birimler toplantılarını gerçekleştirmektedir. Bununla birlikle Üniversitemiz Senato, Yönetim Kurulu toplantıları dijital ortamda devam etmektedir.
Dekanlar, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, kendi birimlerinde öğrenim gören öğrencilere ilişkin tüm süreçleri takip etmektedirler.
 

Yayınlar

COVID -19 Pandemi süreci kapsamında bilimsel yayınımız bulunmamaktadır.
 

Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi

Üniversitemizde Tıp, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri bulunmadığından sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi yapılmamaktadır.
 

Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vs.)

Üniversitemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından organize edilen Covid-19 Psikolojik Destek Hattı uygulaması gerçekleştirilmektedir.
 

 Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Salgın sonrası uzaktan öğretim faaliyetleri YÖK’ün belirlediği ilkeler, yönlendirmeler ve İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği ile İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecektir.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

  BAŞARI