PROGRAM BAŞKANI

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Program Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

Günümüzde ülkemizde ve dünyada "Diş Hekimliği" mesleğinin gelişimi ile koruyucu diş hekimliği uygulamaları önem kazanmaktadır. Ayrıca diş hekimliğinde branşlaşmanın giderek yaygınlaşması ile mesleğin klinik uygulamalarında, ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavisinde hekime yardımcı olan “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” oldukça kıymetli hale gelmiştir.

Gelişen teknolojik dünyaya ayak uydurmak isteyen diş hekimliği kliniklerinin başarılı bir diş hekimliği teknikerliği desteği almadan bunu başarmaları mümkün değildir. Geçmişte diş hekimi yardımcıları herhangi bir eğitim almadan usta-çırak yöntemi şeklinde mesleklerini icra etmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde de olduğu üzere; iki yıllık ön lisans programı süresince siz öğrencilerimiz, branşlarında uzman diş hekimliği fakültesi öğretim üyeleri tarafından mesleğinizi en iyi şekilde uygulayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmaktasınız.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği mesleğini benimseyerek ve severek yapabilecek aday öğrencilerimizi heyecanla bekliyor, hepinize sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.

 .

Dr. Öğr. Üyesi Sinem OK TOKAÇ

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN