PROGRAM HAKKINDA

Tüm dünyada tanıların vazgeçilmez temel taşı olan radyolojik görüntülemenin yüksek düzeyde eğitim görmüş uygulayıcılarını, radyolojinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyolojik cihazların temelini ve uygulamasını bilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikeri yetiştirme amacında olan bu program, mezunlarına eğitim süresinde kazandırdığı yetkinlikler çerçevesinde, sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim tarafından X-ışınlarının hastalığın teşhisi için yürütülen çalışmalarında, hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini  çekme aşamalarında, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet veren donanımlı bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerden oluşturulmuştur. Radyolojik anatomi, fizyoloji, radyasyon fiziği, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, radyolojik görüntüleme, görüntüleme cihazlarının temel prensipleri, radyasyon güvenliği ve korunma, radyoloji meslek uygulamarı, ileri görüntüleme teknikleri, girişimsel radyoloji gibi dersler programın belli başlı dersleridir.

İnsan yaşamı var oldukça sağlık alanı devamlılığını sürdürecek bir alandır ve bu anlamda da Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında yetkin, eğitimli teknikerlere her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi ünitelerinde çalışma alanına sahiptirler ve Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN