PROGRAM HAKKINDA

PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Kent Üniversitesi bilimsel ve toplumsal gelişmeleri mesleğine uygulayabilen, etik ilkelere, hukuk düzenine ve milli değerlere saygılı bireylerin yetiştirilmesindeki rolüyle Türkiye’nin adalet hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Meslek Yüksekokulu, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve mesleki tecrübesi bulunan saygın ve dinamik akademik kadrosuyla öne çıkmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu’nun amacı gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarında hukuki işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü karşılayacak çağdaş bireyler yetiştirmektir. Adalet programı öğrencilere temel hukuk bilgisi kadar öğrenme ve uygulama becerisini de kazandırmakta, aynı zamanda bilimsel çalışmalar da gerçekleştirebilecekleri yetkinliği edinmelerini sağlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

İstanbul Kent Üniversitesi staj, etkinlik ve öğrenci değişim programlarıyla öğrencileri çalışma hayatına hazırlamaktadır. Adalet programı mezunları adli ve idari yargı teşkilatında yazı işleri ve icra müdürlüğü memurluklarına atanmakta; infaz kurumları, idari kurumlar ve kolluk kuvvetlerinde görev alabilmekte; ayrıca hukuk bürolarında, noterlerde ve özel kuruluşların idari birimlerinde istihdam edilmektedir. Eğitimlerine devam etmek isteyenler ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hukuk fakültelerine ya da yurtdışı eğitim programlarına geçiş yapabilmektedir.

DERSLER HAKKINDA

Adalet programı, dört akademik yarı yıldan oluşan iki senelik bir programdır. Öğrencilere temel hukuk derslerinin yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak alan içi ve alan dışı seçmeli dersler sunulmakta, ilgi alanlarında uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Programda anayasa hukuku, medeni hukuk, usul hukuku, icra ve iflas hukuku gibi derslerin yanı sıra iş hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukuku gibi iş hayatı ve hukuk eğitimini ilgilendirir dersler de verilmektedir. İşletme yönetimi, temel muhasebe bilgisi, iletişim becerileri gibi derslerle öğrencilerin öğrenimleri zenginleştirilmekte, ayrıca İngilizce dil dersleriyle dil becerilerini geliştirmelerine olanak yaratılmaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi’ndeki belirli programlarla çift ana dal ve yan dal yapma imkânı da sunulmaktadır.

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

PROGRAM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI