PROGRAM HAKKINDA

Meslek Yüksekokulu’nun Adalet Bölümü, Türkiye’nin adalet hizmetlerinin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan temel hukuk bilgisine sahip donanımlı bireyler mezun etmektedir. Öğrencilere hukukun uygulanmasında karşılaşılan temel sorunları çözebilecek teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır.

Adalet Bölümü, dört akademik yarı yıldan oluşan iki senelik bir müfredata sahiptir. Öğrencilere temel hukuk derslerinin yanı sıra çeşitli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak seçmeli dersler ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yabancı dil dersleri dahil birçok dersi alma imkânı sunulmaktadır.

Mezunlar adli ve idari yargı teşkilatında yazı işleri ve icra müdürlüğü memurluklarında, infaz kurumlarında, idari kurumlarda ve kolluk kuvvetlerinde görev alabilmekte; ayrıca hukuk bürolarında, noterlerde ve özel kuruluşların idari birimlerinde istihdam edilebilmektedir. Eğitimlerine devam etmek isteyenler ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilmektedir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN