PROGRAM HAKKINDA

Türkiye’de ve Dünyada gelişen sağlık koşullarına bakıldığında sağlık alanında eğitimli ve kaliteli insan gücüne olan ihtiyacın arttığı görülebilmektedir.2 yıl gibi kısa bir süre içinde bu programdan mezun olan öğrencilerimize ön lisans diploması ve ‘’ Ameliyathane Teknikeri’’ unvanıvermekte ve onları çok güncel ve geçerli bir meslek sahibi yapmaktayız.Bu Eğitimi ulaşımı çokkolayÜniversitemizinisminedeuygunİstanbulkentimizinmerkezindeTaksimmeydanına yakın eski Alman Hastanesi yerleşkesindeki kampüsümüzde vermekteyiz.

Tüm ülkede özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sayısının hızla artması bu kurumların nitelikli ameliyathane teknikeri ihtiyacını da aynı oranda arttırmaktadır. Programımız alanda duyulan bu ihtiyacı karşılayacak, mesleki eğitim almış ameliyathane teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programımızın eğitim süresi iki yıldır, müfredatımız teorik, uygulamalı ve seçmeli dersleri ile birlikteoldukçazenginbiriçeriğesahiptir.Programın kapsamı tıp ve sağlık alanında temel olarak kabul edilen anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, ameliyathane Hizmetlerine temel oluşturan dahili ve cerrahi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, ameliyathane hizmetleri, anestezi uygulamaları,meslek uygulamaları ve programı destekleyici nitelikteki meslek etiği, sağlık hizmetleri yönetimi, araştırma yöntemleri gibi derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemizde bulunan ameliyathane laboratuvarında ve hastanelerde stajlar şeklinde olacaktır. Programımızın amacı evrensel nitelikte eğitim almış, ameliyathane hizmetlerinin sürdürülmesinde cerrahi ekibin bir üyesi olarak cerraha ve ameliyat hemşiresine yardımcı olacak özelliklerle donatılmış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir. Aynı zamanda bu program hastaların hayati önem taşıdığı ameliyathane ortamında, bu ortamın hazırlanması, sterilizasyonu, hasta karşılanmasından çıkışına kadar geçen süreçte oldukça önemli sorumluluğa sahip yardımcı cerrahisağlık personeli yetiştirme amaçlamaktadır.Ameliyat öncesinde ameliyathaneyi, hastayı ve gerekli malzemeleri cerrahi koşullarına uygun olarak hazırlayabilecek eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz.Ameliyat sırasında cerrah ile uyumlu ve cerrahi sürecin ihtiyacına uygun olarak malzeme ve aletlerin kullanımını ve kullanım sonrasında diğer ameliyatlar için hazırlığını ve korunmasınısağlayabilecek şekilde eğitilmekte, farklı ameliyathane koşullarında ve farklı ameliyat ekiplerinde yer alabilme konularında gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktayız.

Bu programı ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen, el ve göz koordinasyonu olan, dikkatli, titiz, tedbirli, doğru ve çabuk karar verebilen, esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres altında çalışabilen kimseler seçmelidir. Aynı zamanda ameliyathane ortamında çalışmayı sevmelidirler.
Ayrıca İlk ve Acil Yardım Teknisyenliği, Anestezi Teknisyenliği,  Diyaliz Teknisyenliği gibi dallara yatay geçiş imkânımevcuttur. Çiftdal imkânı da sağlanabilmektedir.Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Vizyonumuz İstanbul Kent Üniversitemizin sunduğu her alanda olduğu gibi bilinci yüksek, uluslararası standartları takip eden, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, saygın ve donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Programdan mezun olan öğrenciler ameliyathane hizmetlerinin verildiği Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda kolayca iş bulabilmektedirler.

Geleceğinizi şekillendirmenizde son derece önemli etkiye sahip olan yükseköğrenim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN