SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DİREKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü (SKS); öğrencilerimizin, beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanları kazandırılması amacıyla çalışmalar yapar. SKS Direktörlüğü’nde öğrenci kulüp etkinlikleri, sportif ve kültürel faaliyetler yürütülmekte, sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu amaçların gerçekleşmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan bir direktörlüktür.

HEDEFLERİMİZ

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü; hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor gereksinimlerini karşılamak.

Yönetmelik çerçevesinde bize verilen imkânlar, yetki ve sorumluluk çerçevesinde üniversitemiz öğrencilerine ve mensuplarına en iyi şekilde hizmet sunabilmek için gerekli planlamaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

İLKELERİMİZ

Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü, üniversitemiz öğrencilerinin ihtiyaçlarını misyon ve vizyonumuz dahilinde karşılamak ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışmaktır. Direktörlüğümüze ait etkinlik ve duyuruları resmi web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktayız. Direktörlüğümüzün temel görevleri aşağıdaki başlıklarda sunmaktayız;

  • Üniversitemiz öğrencilerinin bedensel ve ruhsal sağlıklarını en uygun seviyede tutarak öğrencilerimizin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Öğrencilerin sosyal durumlarının düzeltilmesini sağlamak.
  • Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda öğrenci kulüplerine ilişkin her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlamak ve talepleri değerlendirmek.
  • İlgili mevzuat çerçevesinde, direktörlük personeli ve kısmi zamanlı (part-time) çalışan öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Öğrenci Konseyi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

FORMLAR

MEDİKOSOSYAL

İstanbul Kent Üniversitesi Reviri, öğrencilerin ve personelin gün içerisinde oluşabilecek rahatsızlıklarını gidermeye yönelik ilk ve acil tıbbi yardım desteği sağlamak amacıyla bir hemşire ve paremedik ile birlikte 08:30-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Herhangi bir sağlık problemi bulunan öğrencimiz ve personelimiz revirden destek alabilirler. (Not: Pandemi süreci ve okulda öğrenci bulunmaması sebebiyle çalışma saatleri 10:00-16:00 arasında yürütülmektedir).

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN