VİZYON - MİSYON - AMAÇ

Vizyonumuz

Etik değerler ve kalite standartları çerçevesinde;  koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, tanı ve tedavi hizmetlerinin  ileri teknoloji ile gerçekleştirildiği, tüm çalışanlarımız ve hastalarımızın üst düzeyde memnuniyetine odaklı, Ağız ve Diş Sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi olmaktır.

Misyonumuz

  • Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda; ihtiyaç ve beklentilere uygun, ulaşılabilir, modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak,
  • Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora eğitimi uygulama programlarının yürütülmesinde ve ağız-diş sağlığı teknikerlerinin yetiştirilmesinde destek sağlamaktır.
PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN