Ebelik

Bölüm Başkanı

Ebe; doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz "Ebelik Bölümü"nü bitiren ve ebe ünvanı alanlar gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapar; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapar; doğum anında annenin bakımını yapar; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirler; normal doğum yaptırıp ve gerekli hallerde epizyotomi (cerrahi kesi) yapar; bebek ters ise acil durumlarda makat doğum yaptırır; anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirler; gerektiğinde plasentayı elle çıkartır ve uterus kontrolü yapar; yenidoğanın bakım ve izlemini yapar; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapar, riskli durumlarda sevk eder; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapar; aile planlaması uygulamalarına katılır; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatır.

 

İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik Bölümünü tercih eden tüm öğrencilerimizin yukarıda özetlenen yetki ve yetkinliğe sağip olması; konusunda yetkin değerli hocaların özellikli teorik ve pratik dersleri ile mümkün olmaktadır. İçerisinde mesleki eğitimlerin, saha çalışmalarının, stajların yoğun olarak bulunduğu müfredatımız siz öğrencilerimizin sosyal alanlarda da uyum ve başarı göstermenizi destekleyecek; Kariyer gelişimi, İngilizce, Bilişim okur-yazarlığı, alan dışı kültürel dersler, alan içi mesleki dersler, sağlık sosyolojisi, kadın ruh sağlığı, stres yönetimi gibi dersleri de kapsamaktadır                                                                          

 

Mesleki yetki-yetkinlik ile donatılmış, çevre çalışanlar ile uyum içinde olan, etik değerlere sahip, son teknolojileri bilerek kullanan, soran-sorgulayan, proje üretebilen, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş mezun öğrencilerimiz; Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, Üniversite hastanelerinde, Aile sağlığı merkezlerinde, Toplum sağlığı merkezlerinde, Ana-çocuk sağlığı ve ile planlaması merkezlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN