Kent Üniversitesi

Dünya Kalp Sağlığı Haftası Paneli

Tarih : 15.04.2022

SAĞLIK KALPTEN BAŞLAR!

Konuşmacılar:

Kenan GÜVEN

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı

Kalp Sağlığı Farkındalık Oturumu

 

Öğr. Gör. Gizem AÇIKGÖZ – İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

ECMO Farkındalık Oturumu

 

Moderatör: Öğr. Hem. Dilara YILMAZ – İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik Kulübü Başkanı

 

Etkinlik Tarihi: 15.04.2022

Etkinlik Saati: 14.00-15.45

Etkinlik Yeri: Microsoft Teams

 

Katılım linki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ1MzhiMWItNjYxMS00MzU5LTkwMWUtY2Q2MmZhYzhkOWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251f67d65-c0cc-46e9-935e-5d2b479516d1%22%2c%22Oid%22%3a%2263fb7eee-7d8f-4a80-8c14-a49d9df0aab2%22%7d