Kent Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi C, D, E, F Bloklar, Yemekhane ve ADSM Mobilya Alımı

İhale Numarası 202104001
İhale Tarihi 14 Nisan 2021 - 11:00
Satın alınacak Mal/Hizmet 45 Kalem Mobilya Alımı
Talep Eden Birim İdari İşler ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü
Satın Alan Birim Satınalma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu 16.11.2018 tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesi ve 14.09.2020 tarihli, 31244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer Taksim Kampüsü
Satın Almanın Yapılacağı Tarih Nisan 2021
İlgili Personel Alp Enerem
alp.enerem@kent.edu.tr
İhale Dosya Ekleri
  • İhale İlanı
  • İdari Şartname
  • Teknik Şartname
  • Sözleşme Tasarısı
  • ​Birim Fiyat Teklif Mektubu
İhale Karar Bildirgesi

İstanbul Kent Üniversitesi C, D, E, F Bloklar, Yemekhane ve ADSM Mobilya Alımı işine ait ihale ‘98 ATELİER ŞAHİN ARSLAN’ firmasında kalmıştır. Karar Bildirgesi için tıklayınız:

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN