Kent Üniversitesi

ÜNİVERSİTE SANAYİ PROJELERİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi ekibi olarak, akademisyen veya sanayiciye ait fikir etabındaki projeleri ya da ar-ge çalışmalarını uygun taraflarla eşleştirerek, fikre ya da ürüne dönüştürülmesi konusunda görev alıyoruz.

Hangi Konularda Destek Sağlıyoruz?

  • Akademisyen çalışmalarının sanayi tarafına sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak
  • Sanayi tarafının ar-ge ve inovasyon konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek, alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesini sağlamak
  • İş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak
  • Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir toplantılar düzenlemek
  • Disiplinler arası işbirliği sağlayarak, sanayicinin üniversite imkânlarından yararlanmasını sağlamak
  • Sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari ve mali desteği sağlamak
  • İşbirliği anlaşmalarını oluşturmak ve fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlanmak
  • Kurum içi sözleşme süreçlerini yürüterek, ekipler arası koordinasyonu sağlamak
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN