Kent Üniversitesi

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine araştırmalar yapmak, araştırmaları teşvik etmek, konferanslar, seminerler, toplantılar yapmak ve sempozyumlar düzenlemek.
b) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine öneri, bilgi ve tecrübe aktarımını ilgili kurullara sağlamak.
c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
ç) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve araştırmalar yapmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında iş birliği yapmak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre aile, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın
sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak.
f) Merkezin amaçlarına uygun olarak yapılan araştırmalar, sempozyum ve çalışmalar sonrasında ulusal ve uluslararası platformlarda, dergilerde süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN