Kent Üniversitesi

MÜDÜRÜN MESAJI

Günümüzün toplumsal dinamikleri, bireylerin iş bölümü ve uzmanlaşma konularına yeni bir perspektif getirdiği gibi, bu rol ve sorumlulukları sosyolojik norm ve ilkeler çerçevesinde de yeniden tanımlamaktadır. Bu adımda en önemli açılım, kadın kimliği ve aile kavramlarıyla şekillenmektedir. Toplumsal yapı içerisinde kültürel ve sosyolojik normlarla oluşturulmuş, kadına yönelik roller, yüklenen atıflar, kadın temsilleri, disiplinler arası bir kavram olarak bilim ve akademinin de ilgi alanı olarak son yüzyıla damgasını vurmuştur.

İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, hem akademik yönde araştırmalar yaparak alana katkı sunmak, hem de bir sosyal sorumluluk misyonuyla toplumsal katkı sağlamak amacı taşımaktayız. Bu bağlamda, gerçekleştireceğimiz projelerle farkındalık yaratmak ve toplumsal yapıdaki eksikleri fark ederek, bilimsel çalışmalarla alana katkı sunmak hedefimizdir.

Doç. Dr. Ahu Özmen Akalın

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN