Kent Üniversitesi

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI

Çift Anadal: Bir anadal programına kayıtlı ve başarılı bir öğrenci aynı anda 2. Bir anadal programından eğitim almasını sağlayan bir sistemdir. ÇAP programından mezun olunduğunda ilgili programın diplomasını anadaldan farksız olarak kullanabilir. Sektörde çalışabilir.

YÖK yönetmeliğine göre kabul edilebilmesi için 2 temel kural vardır. Bunlar;

1. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.20 olması,

2. Sınıfında %20’lik dilimde yer alması (Ortalamalar belli olduğunda ortalamaya göre sıralandığında sınıf mevcudunun %20 kadar kısmında yer alması)

* Şartı sağlayamayanlar eğer çap yapacağı programın ilgili yılki taban puanını sağlaması da yeterli olacaktır.

Bu şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenciler kaydını yapmaları durumunda anadala ek olarak çap programındaki dersleri almaya başlarlar. Anadal ile eşdeğer dersleri çap programında tekrar almazlar. Anadal da alıp başarı sağladığında çap programında da aynı notla yansıtılıp ortalamaya katılır.

YANDAL: Yandal programı diploma programı değildir. Sertifika programıdır. Yandal yaptığı programda uzmanlığının olduğunu belgeler. Çift anadal gibi şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilirler.

* Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az 2,80 olması gerekmektedir.

2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar döneminde Çift ana dal ve yan dal programlarına başlayacak öğrenciler için ücret alınmayacaktır.

BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ

Çift Anadal ve Yandal Kayıtları 23-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelerek yapılacaktır.

Çift Anadal - Yandal Başvuru Tarihleri: 15 – 19 Şubat 2021

Çift Anadal – Yandal Sonuçlarının İlanı: 23 Şubat 2021

Çift Anadal – Yandal Kayıt Tarihleri: 23 – 26 Şubat 2021

*** Çift Anadal ve Yandal Başvuru formuna ek olarak detaylı puanların yazılı olduğu ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgenizi de göndermeniz gerekmektedir.

Çap – Yandal Başvuru Formu için tıklayınız.

Çap - Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İçin tıklayınız.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN