Kent Üniversitesi

HİBE PROJELERİ GELİŞTİRME EKİBİ

Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi ekibi olarak çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde Üniversitemiz araştırmacı ve öğrencilerine, destek sağlamaktayız. 

Hangi Konularda Destek Sağlıyoruz

  • Araştırmacıları, uygun ulusal ve uluslararası fon ve hibe programları ile açık çağrılar hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmeler yapmak
  • Hibe programlarına sunulacak proje önerilerinin hazırlanması ve başvurularının yapılması konularında destek vermek
  • Proje önerisinin incelenmesi ve ön değerlendirmesinin yapılmasında destek sağlamak
  • Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışını sağlamak
  • İstanbul Kent Üniversitesi’nin koordinatör olacağı durumlarda ortak bulma sürecine destek vermek
  • Proje başvurularında gerekli tüm idari bilgilerin toplanması/ hazırlanmasını sağlamak
  • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerini yürüterek gerekli imza ve onayları almak
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN