MÜDÜRÜN MESAJI

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENT-UZEM), bilgi toplumu süreçlerine katkı sağlamak, bu süreçlerin eğitim faaliyetlerini organize etmek ve e-öğrenme süreçlerinin yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda amacımız, uzaktan eğitim konularında araştırma yapmak, uzaktan eğitim süreçlerini geliştirme çalışmalarını sürdürmek, Üniversitemiz tarafından yürütülen derslerin, e-öğrenme yapılarına dönüştürülmesi ve içeriklerin koordine edilmesi görevlerini yerine getirmektedir. 

Bunların yanı sıra, UZEM, Üniversitemiz içinde geliştirilen proje, patent, vb. konularda AR-GE Ofisimiz ile koordineli çalışarak, ilgili süreçler hakkında danışmanlık desteği vermektedir. 
UZEM, özellikle uzaktan eğitim programlarının yürütülmesi konusunda, Üniversitemiz içindeki yapılar ile paydaşları arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bunlarla ilgili tüm eğitim faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu doğrultuda gereken iyileştirme, güncelleme faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. 

KENT-UZEM olarak, tüm bu görevleri yerine getirirken, zaman ve mekân fark etmeksizin en kaliteli içeriği üretmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle KENT-UZEM, İstanbul Kent Üniversitesi’nin ilkelerine uygun olarak, sorgulayıcı ve çözüm odaklı düşünce yapıları üzerine temellenmiştir.


Doktor Öğretim Üyesi
Ahmet İlkay CEYHAN

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN