Kent Üniversitesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Kent Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü; öğrencilerin başvurularından itibaren,   mezuniyetlerine kadar tüm süreçlerini  mevzuata uygun yürütülmesini sağlayan birimdir. Öğrencilerin notlarının tutulduğu öğrenci otomasyonunun yönetimini, akademik kayıtların takibini ve muhafazasını sağlar.

Öğrenci otomasyonu ile ilgili sorulara, Kayıtlı olduğunu belgelemekte ve mezuniyetlerini takip eden birim olarak çalışmaktadır.

HEDEFLERİMİZ

 • Eğitim – öğretime dair bilişim alt yapısını güçlendirmek,
 • Öğrencilerimize kaliteli, hızlı, eşit ve uluslararası standartlarda hizmet vermek,
 • Mezuniyet sonrası üniversite-öğrenci bağlarını geliştirmeye yardımcı olmak,
 • Personel açısından başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurmak,
 • Evrensel hukuk ilkelerine uymak, çevreye ve insan haklarına saygılı çağdaş bir birim olmak,
 • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından rehberlik hizmetini yürütmektir.

İLKELERİMİZ

 • Kişisel Verilerin Korunmasının sağlamak,
 • Öğrenci Merkezli Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet vermek,
 • Öğrenci Memnuniyeti sağlamak,
 • Öğrenci Fırsat Eşitliğini sağlamak
 • Güvenilirlik,
 • Şeffaflık,
 • Öğrenciler ile ilgili konularda üniversite birimleri arasında köprü görevi görmek,
 • Akademik ve İdari Personele öğrenci bilgi sistemi ile ilgili tanıcı ve uygulayıcı faaliyetler düzenlemek,
 • Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek,
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek.

PERSONEL BİLGİSİ

 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN