Kent Üniversitesi

AR-GE VE PROJE YÖNETİM OFİSİ DİREKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi Direktörlüğü 2019 Nisan ayı itibariyle kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi, öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçleri yürütmekten sorumludur. Üniversite akademisyenlerinin bireysel araştırma projelerine yönelik fon kaynak fırsatlarının araştırılması, bu programlar kapsamında bilgilendirme günleri düzenlenmesi ve duyurularının yapılması, uygun akademisyenlerin belirlenip yönlendirilmesi, proje başvurusunun eksiksiz hazırlanması ve başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi konusunda da sorumluluk sahibidir. Proje Ofisi üniversitenin entelektüel değerlerinin özellikle de FSMH varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların diğer yapılara özellikle de sanayiye lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesini sağlamaktadır. Bu aşamada işbirliği yaptığı Sanayi kuruluşunun spesifik teknoloji gereksinimini tespit ederek, bunun üniversite ya da araştırma kurumundan kontrat bazlı Ar-Ge çalışması sonucu olarak teknoloji transferi şeklinde temin edilmesini sağlamaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Ar-Ge ve Proje Yönetimi Ofisinin temel hedefi, akademisyenlerimizin ve paydaşlarımızın araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi ve şirketleşme gibi konularda destek vermek ve bu yönde politikalar geliştirmektir.

Üniversitemizin temel faaliyet alanları ile paralel olarak, toplumun yararına yönelik araştırmalarla bilimsel ilerlemeye katkı sağlamak, kamu/özel sektör ve sanayi kuruluşları ile iş birliği içinde araştırma projeleri gerçekleştirmektir. Proje ofisi bu amaçlarını aşağıdaki hizmetler kapsamında yürütmektedir;

  • Farkındalık ve tanıtım faaliyetleri
  • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
  • Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında proje geliştirme ve yönetim faaliyetleri
  • Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

İLKELERİMİZ

Sürdürülebilirlik

Araştırmaların, geliştirilerek teknolojiye dönüştürüldükleri takdirde sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir temel teşkil edebileceği bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik olgusunu, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmış bir üniversitenin bünyesinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu sebeple temel ilkelerimizden biri örgütsel anlamda mevcut ihtiyaçları ve fırsatları göz önünde bulundurarak belli araştırma faaliyetleri üzerinde uzmanlaşmış, finansal açıdan kendine yetebilen, sürdürülebilir projeler gerçekleştirmektir.

Süreç Yönetimi

Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel varlık kabul eden bir yönetim disiplini ilke edinilmiştir. Bu ilke araştırmacılarımızın proje süreçlerinin sürekli planlanabilmesine, takip edilebilmesine ve iyileştirilebilmesine olanak verir.

İş Birliği Geliştirilmesi

Temel ilkelerimizden biri de hem ulusal hem uluslararası örgütlerle işbirlikleri gerçekleştirmektir. Akademisyenlerimizin yerli ve yabancı kurumlardaki diğer araştırmacılarla araştırma ortaklıklarına girmesi güçlü bir şekilde teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. İşbirlikleri ile Üniversite-Sanayi arasındaki etkileşimin arttırılması ve bilimsel çalışmaların sanayi firmalarının da yararına olacak şekilde yürütülmesi hedeflenirken, araştırmacıların da sektörü yakından tanımasına imkân sağlanmaktadır.

Yenilikçilik

Yenilikçi araştırma, proje ve ürün fikri üniversitelere farklı çözüm ve uygulamaları hayata geçirebilme olanağı sağlayabilmektedir. Fikrin veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesinde öncelikli olarak yenilikçilik hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile amaç Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kriterleri doğrultusunda gelişmek ve “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” sıralamasında üst sıralarda yer almaktır.

Üniversitenin tüm proje akış süreci ve yönetiminin sağlanması Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi tarafından yürütülmektedir. Proje süreçleri TÜBİTAK, Kalkınma ajansları, AB, Bakanlık Projeleri çağrılarıyla ilişkili olarak değişmektedir.

PERSONEL BİLGİSİ

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN