Kent Üniversitesi

VİZYON-MİSYON-AMAÇ

Merkezin Misyonu

Akademinin disiplinlerarası araştırmaları, sektörün çok boyutlu uygulamaları ve sosyal yapıların tüm dinamiklerini bir araya getirerek; kadına yönelik şiddet, aile içi çatışma ve yıkımlar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular gerek toplumsallaşma gerekse de profesyonelleşme sürecinin tüm makro ve mikro düzeylerinde doğru konumlandırılması ve uygulanması üzerine çalışmalar yapılması ana misyonumuzdur.

Merkezin Vizyonu

  • Akademi&Sektör&Toplumsal yapıların paydaşlığını sağlamak;
  • Toplumsal düzeneğin çıktılarını akademik perspektifte yeniden ele almak;
  • Sektörel adaptasyon ve sosyolojik manipülasyon kavramlarını irdelemek;
  • Kadının profesyonel hayattaki kazanımlarını ve profesyonel hayata kazandırdıklarını literatür ve uygulama süreçlerinde güçlendirmek üzere çalışmalar gerçekleştirmek;
  • Gerek üniversite içerisinden gerek akademinin diğer kurumlarından, sektörel yapılardan ve toplumsal araştırmacıları kabul etmek; ortak proje ve çalışmalarda bulunmak.

Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakülte, yüksekokul ve enstitü iş birliği ile akademide aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim içerisinde yer almasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak içerikler hazırlamak, akademik ve idari personel arasında farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
b) Aile, toplumsal cinsiyet ve siyaset, toplumsal cinsiyet ve insan hakları, toplumsal cinsiyet ve iş hayatı gibi alanlarda disiplinler arası araştırmalara katkı sağlamak.
c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine uluslararası standartlarda eğitim programı hazırlamak ve bu programın Üniversitede seçmeli ders olarak lisans eğitimine dâhil edilmesi için çalışmalarda bulunmak.
ç) Üniversite içerisinde ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine vesile olmak, kadın bireyin sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı geliştirmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerdeki merkezlerle iş birliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadının siyasette ve iş yaşamında yaşadığı sorunlar üzerine çözüm üretmek adına kurumlara danışmanlık yapmak.
e) Üniversite içerisinde her yıl aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında disiplinler arası ortak çalışmalar yapılan ve sunulan bir platform oluşturmak.
f) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.
g) Üniversite öğrencilerinin lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik etmek ve bunlara akademik destek sağlamak.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN