Kent Üniversitesi

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Üniversitemizin doğabilecek olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak üzere kurulmuş birimidir. Üniversitemizi hukuki konularda doğrudan Mütevelli Heyeti ve Rektör adına temsil eder. Mütevelli Heyeti ve Rektör tarafından istenen yönetmelik, genelge ve benzeri tasarı ile teklifleri hazırlamak ya da bunlar hakkında görüş bildirmekle yükümlüdür.

Üniversitemizin Hukuk Müşavirlik Birimi ayrıca; kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı, Resmi Gazete, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) , Danıştay Dergisi ve İnternet ortamında Mevzuat Bilgi Sistemi ve diğer basılı hukuk yayınları aracılığıyla yakından takip etmektedir. Hukuk alanındaki değişiklik ve gelişmelerden Üniversitenin anında haberdar olmasına yardımcı olmaktır.

HEDEFLERİ

Üniversitemizin tasarruflarının ve kararlarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak alınmasında üniversite yönetimine yardımcı olmak.

Üniversite yönetiminin tesis edeceği işlemlerde azami ölçüde mevzuata uygun olarak işlemlerin tesisi ile dava ve ihtilaf konusu olacak hususları asgariye indirmek.

Hukuki süreçleri ve çıkmış çıkacak tüm yasaların güncelliğini takip etmek, kurum içi düzenlemelerin mevzuata uygun hale getirmek

SÜREÇLERİ

  • Üniversite adına açılmış dava takibi
  • Üniversitenin iç ve dış tüm paydaşlarla olan sözleşmeler ile hukuki imzalı süreçlerinin takibi

PERSONEL BİLGİSİ

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN