Kent Üniversitesi

MİSYON VİZYON

 

MİSYONUMUZ:

Gelişen teknolojilerle birlikte toplam kalite yönetimi anlayışını benimseyen ve sağlık alanları başta olmak üzere, bilim, kültür, sanat ve sporda evrensel nitelikte değer üreten, ürettiği bilgiyi ve teknolojiyi toplumsal katkıya dönüştüren, etik değerleri önemseyen, çevre ve doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilimsel ve toplumsal gelişime katkı sağlayan uluslararası düzeyde bireyler yetiştirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile bilgi üretimine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası rekabette kalite kültürü ile nitelikli ve engelsiz eğitimde fark yaratan, yenilikçi araştırma faaliyetlerine öncülük ederek dünyanın lider üniversiteleri arasında yer almak.

DEĞERLERİMİZ:

- Bilimsellik
- Katılımcılık
- Yenilikçilik
- Sürdürülebilirlik
- Akılcı ve Eleştirel Düşünceyi Özendirme
- Şeffaflık
- Eğitim ve Araştırmada Mükemmeliyetçilik
- Etik Değerlere Sahip Çıkma
- Temel Hak ve Özgürlükleri Savunma
- Her Türlü Ayrımcılığa Karşı ve Farklılıklara Saygılı Olma (Kız Öğrencilere ve Engelli Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanacaktır)

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN