MÜDÜRÜN MESAJI

ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdürün Mesajı

Türkiye’ de engele sahip olan nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı %12. 29 olduğu ve bu bireylerin aileleri ile birlikte yaşadıkları göz önüne alındığında engelliliğin dezavantajlarının bunu doğrudan yaşayan bireylerin yanı sıra nüfusun en az yarısını yakından etkilediğini söylemek mümkündür.  Bu dezavantajları en az düzeye indirmek, engelli bireylerin fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimlerini sağlamak, haklarını ve onurlarını güçlendiren ve koruyan tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmalarını sağlamakla mümkündür. Bu hususlar,  2008 yılında Ülkemizin de imzaladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi doğrultusunda ayrıntılı olarak belirtilmiş, imzalayan tüm ülkelere sorumluluklar yüklemiştir.  Kademe kademe yasal zorunluluk haline gelen BM Engelli Hakları Bildirgesi’ nin hayata geçirilmesinde tüm kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir.  

Üniversitemiz de bu sorumluluk bilinci ile kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir toplum için engellilik ile ilgili çalışmalara büyük önem vermekte, bu çalışmaların amacına ulaşması için işbirliği ağını aileler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları kapsayacak şekilde genişletmektedir. Merkezimizin engelli bireylerin güçlendirilmesi, farklılıkları kabul eden ve destekleyen bir toplumun oluşması, bilimsel ve hak temelli çalışmaların yaygınlaşması yönünden ülkemize yararlı olmasını diliyoruz.   

Saygılarımla  

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN