MÜDÜRÜN MESAJI

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

Sürekli diş hekimliği eğitimlerinde amaç; diş hekimlerinin mezuniyet sonrası bilgi ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Günümüzde diş hekimleri, dünya çapında her an dergilerde yayınlanan bilimsel makalelerden elde edilen yepyeni mesleki bilgilerle yüz yüze gelmektedir. Bu bilgilerin akademisyenlerce derlenerek sahada çalışmakta olan diş hekimlerine güncel bilgiler olarak aktarılması ve böylelikle halka sunulacak ağız-diş sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artırılması sürekli diş hekimliği eğitiminin en önemli hedefidir.

Mezuniyet sonrası sürekli diş hekimliği eğitimi, lisans döneminde kazanılan mesleki bilgi ve becerilerin hatırlanması ve yeni bilimsel veriler, tedavi yöntemleri, teknolojik gelişmeler konusunda hekimlerin bilgilerinin güncellenmesinde önemli bir araçtır.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İKDM) başlıca amacı diş hekimlerinin, ağız ve diş sağlığı alanında mesleki donanım ve bilgilerini artıracak nitelikteki eğitim programları ile kurumsal ve bireysel gelişimlerini desteklemek olarak tanımlanmıştır. İKDM bu amaçlara ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası işbirliği programları çerçevesinde, çeşitli kurs ve sertifika programları, seminer ve konferanslar düzenlemekte, araştırma-geliştirme projelerine ortaklık sağlamaktadır. Merkezimizde uygulanan eğitimler, katılımcılara artı değer katacak nitelikte, konu bütünlüğünü tamamlayan müfredatlara dayanacak şekilde planlanmaktadır.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi sunduğu çeşitli eğitim programları ile diş hekimliği mesleğine ve dolayısıyla hastalarımıza fayda sağlamak amacıyla yola çıkmıştır ve faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini ekleyerek devam etmektedir.

İKDM program ve faaliyetlerini, zengin teknolojik donanımı, her türlü eğitime ev sahipliği yapabilecek alt yapısı ve ulaşıma elverişli konumuyla İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde yürütmektedir.

“Bilgi güçtür ve paylaştıkça artar” felsefesiyle çıktığımız bu yolda; bireysel ve kurumsal düzeyde tüm paydaşlarımıza, değerli danışman ve eğitmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi  sunuyorum.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

 

Prof. Dr. Korkud Demirel

İstanbul Kent Üniversitesi 

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN