Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

10.09.2019

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişimin sağlık sektöründe yarattığı büyüme ve rekabet artışı, diş hekimliği alanında sürekli eğitimi zorunlu kılmaktadır.

Mesleki eğitim sürecinde öğrenilen bilgilerin zaman içinde unutulması ya da yetersiz kalması, bilgi ve becerilerin sürekli değişkenlik göstermesi, mevcut olan bilgilerin teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini yitirmesi gibi durumlar karşısında sağlık çalışanlarının mesleki alan bilgilerini sürekli olarak güncel tutması ve gelişmelere hakim olması gerekmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ana hedefi diş hekimlerinin, ağız-diş sağlığı ve diş protez teknikerlerinin mesleki donanım ve bilgilerini artıracak   nitelikteki eğitim programları ile kurumsal ve bireysel gelişimlerini desteklemek olarak tanımlanmıştır.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi bu hedefleri gerçekleştirebilmek için sektörel ve uluslararası işbirliği programları çerçevesinde, çeşitli kurs ve sertifika programları, seminer ve konferanslar düzenlemekte, araştırma-geliştirme projelerine ortaklık sunmaktadır. Merkezimizde verilen eğitimlerin içeriği katılımcılara artı değer katacak nitelikte, konu bütünlüğünü tamamlayan müfredatlar temelinde planlanmaktadır. 

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi sunduğu çeşitli eğitim programları ile diş hekimliği mesleğine ve dolayısıyla hastalarımıza fayda sağlamaktadır. 

Merkezimiz program ve faaliyetlerini her türlü ulaşıma elverişli konumuyla İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde yürütmektedir.

“Bilgi güçtür ve paylaştıkça artar” felsefesiyle çıktığımız bu yolda; bireysel ve kurumsal düzeyde tüm paydaşlarımıza, değerli danışman ve eğitmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi  sunuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Elif Sepet

İstanbul Kent Üniversitesi 
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI