Kent Üniversitesi

HAKKINDA

HAKKINDA

 

AMAÇ;

Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki güncel gelişmeleri;

 1. Yakından takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak,  
 2. Ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerileri oluşturmak, 
 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel, sosyal, kültürel alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, 
 4. Gerçekçi ve uygulanabilir stratejiler üretmektir.

 

HEDEFLER;

 1. Dünya güç merkezlerinin yeni oluşumlarını ve stratejilerini analiz etmek,
 2. Bu yapılanmanın küresel ve bölgesel gelişmelere olan etkilerini öngörmek,
 3. Küresel ve bölgesel açılımlara katkı sağlayan yeni projeler üretmek,
 4. Ulusal ve uluslararası yeni güvenlik ortamını analiz etmek,
 5. Yeni tehditlere ve risklere yönelik güvenlik stratejileri geliştirmek,
 6. Mevcut stratejilerin yenilenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 7. Bölgesel, küresel ve ulusal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 8. Kültürlerarası uzlaşmayı teşvik edici önerilerde bulunmak,
 9. Bu alanda yeni projeler tasarlamak,
 10. Yenilenebilir enerji,  sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı çevrenin yaratılması ve yaşatılması konularında projeler üretmek ve önerilerde bulunmak,

 

İLKELER;

 1. Sorunların çözümüne milli bakış,
 2. Disiplinler arası çalışma,
 3. Özgün ve uygun yaklaşımlar,
 4. Değişik Görüşlere Saygı,
 5. Farkındalık Yaratabilme,
 6. Stratejiler üretme ve geliştirme,
 7. İşbirliğine açık olma,
 8. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren anlayış,
 9. Ortak projelere katılma,

 

YÖNTEM;

 1. Öğretim elemanlarını, diplomatları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilimsel araştırma ve tartışma ortamı yaratmak,
 2. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri düzenli izleyebilmek için bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 3. Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
 4. Ulusal ve Uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek,
 5. Bilimsel araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,
 6. Sertifika programları düzenlemek,
 7. Öğrencilerimizi küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
 8. Araştırma sonuçlarını bülten, dergi, rapor, analiz ve kitaplarla kamuoyu ile paylaşmak,
 9. Küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri sosyal medya ile üyelerine duyurmak,
 10.  Ulusal ve uluslararası hakemli dergi yayımlamak.
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN