Kent Üniversitesi

HAKKINDA

Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü; Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılımlarını sağlamak, kulüplerin planladıkları etkinliklere destek vermek, üniversite içi ve üniversiteler arası sportif etkinlikler düzenlemek, düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklere öğrencilerimizin katılımını sağlamak başlıca amaçları arasındadır. Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüz öğrencilerimizin etkinliklerinde yol gösterici ve düzenleyici bir rol üstlenmesinin yanı sıra öğrenci istek ve önerilerini iletebildikleri tamamen öğrenci odaklı bir direktörlüktür.

Direktörlüğümüz öğrenci etkinliğini denetler, onlara olanaklar ölçüsünde gereken desteği sağlar. Öğrenci Konseyi çalışmalarını denetler ve konseye gerekli desteği verir.

Öğrencilerimizin üniversitede ders saati dışında kalan dönemlerinin mesleki hazırlık ve alan planlama konusunda kuruluşları ve yöneticilerini üniversiteye davet ederek panel, söyleşi, konferans vb. etkinlikler düzenler. Öğrencilerimizin, diğer üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı konusunda Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü olarak onlara destek verir.

Her yerleşkemizde Sağlık olarak öğrencilerimize ve üniversite personelimize birinci basamak sağlık hizmetleri, acil durumlarda ilk yardım hizmetleri sunabilmek için birim bulunmaktadır. 

Personel Bilgisi 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN