KOMİSYONLAR

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu  
Prof.Dr. M.Necmettin Atsü Başkan/Rektör
Prof.Dr. A.Tuğrul Biren Üye/Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Elif Sepet Üye/Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Uğur Tekin Koordinatör/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. H. Yegane Güven Üye/Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güliz Erdem Üye/Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bülent Demir Üye/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Günseli Öneş Akademik Teşvik Başvurularından Sorumlu Raportör/Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi Uzmanı
   
Burs Komisyonu  
Prof.Dr. A.Tuğrul Biren Başkan/Rektör Yardımcısı
Tülay Koşucu Üye/Genel Sekreter
Av. Murat Baybalı Üye/Genel Sekreter Yardımcısı
Merve Şirin Üye/Öğrenci İşleri Direktörü
Hacer Dinçer Üye/Mali İşler Direktörü
Selin NARLI Üye/Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü
Dr.Öğr. Üyesi Elif Çağlı Kaynak Üye/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Şen Baykal Üye/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.
Yusuf Can Paşa Raportör/Sağlık, Kültür ve Spor Uzmanı
   
Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu  
Prof. Dr. A. Tuğrul Biren Başkan/Rektör Yardımcısı
Tülay Koşucu Üye/Genel Sekreter
Merve Şirin Üye/Öğrenci İşleri Direktörü
Berna Severge Bayizit Üye/Uluslararası Ofis Direktörü
Gürcan Öçalan Raportör/Uluslararası Ofis Uzmanı
   
Mevzuat Komisyonu  
Prof.Dr.Hasret Çomak Başkan/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
Av.Murat Baybalı Üye/Genel Sekreter Yardımcısı
Doç.Dr. Burak Mil Üye/Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Dr.Öğr. Üyesi M. Can Pehlivanoğlu Üye/Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Nilgün Deniz Korkmaz Üye / Strateji Geliştirme ve Kalite Planlama Direktörü
Merve Şirin Üye/Öğrenci İşleri Direktörü
Tuba Temizel Raportör/Genel Sekreterlik Asistanı
   
Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu  
Prof.Dr.Hasret Çomak Başkan/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
Av.Sühan Özkan Üye/Hukuk Müşaviri
Av. Murat Baybalı Üye/Genel Sekreter Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi M. Can Pehlivanoğlu Üye/Meslek Yüksekokul Müdür V.
Tuba Temizel Raportör/Genel Sekreterlik Asistanı
   
Sağlık ve Pandemi Bilgilendirme Komisyonu  
Prof. Dr. A. Tuğrul Biren Başkan/Rektör Yardımcısı
Tülay Koşucu Üye /Genel Sekreter
Prof. Dr. Güliz Erdem Üye/Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Eren Üye/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ceyda Serin Üye/Sağlık, Kültür ve Spor Direktör Yrd.
Melike Müftü Üye /İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa Keser Üye /İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Banu Gökçe Ünlü Üye/Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü
   
Erasmus Seçim ve Değerlendirme Komisyonu
Prof.Dr. A. Tuğrul Biren Başkan / Rektör Yrd
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Eren Koordinatör / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr. H. Yegane Güven Üye / Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Bülent Demir Üye /Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Seher Yurt Üye/Sağlık Bilimleri Fakültesi
Berna Severge Raportör / Uluslarası İlişkiler ve Erasmus Ofisi Direktörü
Yedekler  
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan Yedek Üye/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
İpek Sayrak Yedek Üye/Kurum Çevirmeni
Mehmet Emre Atsü  Yedek Üye/Rektörlük Uluslararası İlişkiler Temsilcisi 
   
Kütüphane Komisyonu  
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Biren Başkan/Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şirin Funda Eren Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Bülent Demir Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
Doç. Dr. Burak Mil Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kasnak Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gizem Berkay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Onur Sarı Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Serra Çelik Öğrenci Birliğinden Bir Temsilci
Yeşim Karadağ Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü
   
Bilim Kurulu Yürütme Komisyonu  
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Şen Baykal Başkan/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.
Doç. Dr. Bülent Demir Üye /Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Ahmet İlkay Ceyhan Üye /İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Elif Çağlı Kaynak Üye/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
   
Kalite Komisyonu  
Prof. Dr. M. Necmettin ATSÜ Başkan/Rektör
Prof. Dr. A. Tuğrul BİREN Üye Rektör Yardımcısı 
Tülay KOŞUCU  Üye / Genel Sekreter
Prof. Dr. Elif SEPET Üye / Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şirin Funda EREN Üye / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Üye / İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hikmet Tansel KORKMAZ Üye / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan v.
Doç. Dr. Bülent DEMİR Üye / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EREN Üye / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi M. Can PEHLİVANOĞLU Üye / Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Deniz KARACA  Üye / Yabancı Diller Yüksekokul Müdür V.
Öğr. Gör. Gizem AÇIKGÖZ Üye / Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör V.
Gökhan YÜKSEL Üye / ADSM Hastahane Müdür V.
Nilgün DENİZ KORKMAZ Üye / Strateji Geliştirme ve Kalite Planlama Direktörü
Melike MÜFTÜ Üye / İnsan Kaynakları Direktörü
Merve ŞÎRÎN Üye / Öğrenci İşleri Direktörü
Serra ÇELİK Üye / Öğrenci Temsilcisi
   
   
Eğitim Komisyonu   
Prof. Dr. A. Tuğrul Biren Başkan/Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tangül Müdok Üye/Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Elif Sepet Üye/Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şirin Funda Eren Üye/Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hikmet Tansel Bilgin Üye/Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasret Çomak Üye/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
Doç. Dr. Bülent Demir Üye/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Eren Üye/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi M. Can Pehlivanoğlu Üye/Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağlı Kaynak Üye/Ortak Dersler Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Deniz Karaca Üye/Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Pınar TOK Raportör/Eğitim Planlama Uzmanı
   
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Hakkı Tanyeri Başkan/Diş Hekimliği Fakültesi 
Doç. Dr. Bedri Volkan Yücel Üye/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Öğr. Gör. Deniz Karaca Üye/ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. 
   
Ayıklama ve İmha Komisyonu  
   
Bologna Eşgüdüm Komisyonunu  
Prof. Dr. Tuğrul BİREN Başkan / Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör.  Duygu ŞEN BAYKAL Üye / Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı
Berna SEVERGE BEYİZİT Üye / Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofis Direktörü
Nilgün DENİZ KORKMAZ Üye / Strateji Geliştirme ve Kalite Planlama Direktörü
Merve Şirin Üye / Öğrenci İşleri Direktörü
Pınar Tok Üye / Eğitim Planlama Uzmanı
Serra Çelik Üye / Öğrenci Konsey Başkanı

 

 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN