Kent Üniversitesi

Hakkında

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resmi Gazetede yayınlanan 21.11.2019 tarihli ve 30955 sayılı yönetmelik ile kurulmuştur.

Merkezin kuruluşu, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin (2008) aşağıda belirtilen ilkelerine dayanmakta ve tüm faaliyetlerine temel oluşturmaktadır;

  • Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi;
  • Ayrımcılık yapılmaması
  • Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;
  • Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi;
  • Fırsat eşitliği;
  • Erişilebilirlik;
  • Kadın-erkek eşitliği;
  • Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması.
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN