Kent Üniversitesi

GENEL SEKRETER‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎

İstanbul Kent Üniversitesi Genel Sekreterlik görevleri Yükseköğretim Kanununun 51. maddesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi esaslarına göre belirlenmektedir.

Genel Sekreter, İdari teşkilatın başı olarak tüm idari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler kurmak, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak, mevzuata uygun olarak kararların uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN