Kent Üniversitesi

MÜDÜRÜN MESAJI

Müdür

21’inci yüzyılda değişime yön veren yeni dinamikleri algılayabilmek veya hızla değişen dinamikleri öngörerek doğru stratejiler ve politikalar üretebilmek Stratejik Araştırmalar Merkezlerinin esas işlevi olmuştur.

Üniversitemizdeki KENTUSAM ile alternatif politikaların ve stratejilerin üretilmesi ve geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Günümüzde olayların çok boyutlu olarak gelişmesi ve sorunların karmaşıklaşması; gelişmeleri zamanında ve doğru olarak algılamasını ve alternatif politikaların üretilmesini zorunlu kılmaktadır.

KENTUSAM ile gelişmelerin yakından takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin belirlenmesi, en uygun ve doğru stratejilerin üretilebilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizde bu amaçla genç ve dinamik araştırmacıların bir araya getirilmesi,  yönlendirilmesi,  sinerji yaratılması ve elde edilen kazanımların bilim dünyası ile paylaşılması sağlanacaktır.

KENTUSAM ile ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler takip edilecek, geleceğe yönelik öngörülerde bulunulacak, öğretim elemanları stratejik araştırmalara yönlendirilebilecek,  farklı bilimsel yaklaşımlar ile farklı düşüncelerin yaratılması teşvik edilecektir.   

KENTUSAM bünyesinde gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ile yayınlanacak yorum, analiz, rapor, dergi ve kitaplar ile bilim alanına güncel ve özgün eserler kazandırılabilecektir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN