Kent Üniversitesi

Misyon, Vizyon

İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu hem Üniversitemiz öğrenci ve personeline hem de toplumumuzun tüm yaş gruplarındaki insanlarına, iletişim ve bilgi teknolojileri temelli, kaliteli uzaktan eğitim imkanlarını ve erişimini, eşit ve açık bir biçimde sağlamaktır. 
Bu doğrultuda merkezimiz, dünya genelinde ortaya çıkan gelişmeleri takip ederek uzaktan eğitim sistemini toplumsal problemlere çözüm üretecek şekilde, yenilikçi bir yaklaşım yaratma vizyonu ile hareket eder. Bu hedefleri gerçekleştirmek için, 2020-2021 eğitim öğretim yılında internet destekli yoğun etkileşimli eğitim modellerini kullanarak uzaktan eğitimde Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans alanlarında eğitim ve öğretime başlanmıştır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN