Kent Üniversitesi

Erasmus Öğretim Üyesi Değişimi

Tarih : 27.06.2024

Polonya Lublin Katolik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maciej Münnich ve Prof. Dr. Monika Münich İstanbul Kent Üniversitesine Erasmus Öğretim Üyesi Değişimi kapsamında bir ziyaret icra etmiştir. Bu vesile ile ”Güncel Çatışmalar: Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna Savaşları” temalı bir seminer düzenlenmiştir. Erasmus Kooordinatörü Emel Magriso tarafından yapılan üniversite tanıtım sunumunun ardından  KENTUSAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Özel’in moderatörlüğünde düzenlenen seminerde, ilk olarak Doç Dr. Doğan Şafak Polat  tarafından ”Ukrayna-Rusya Savaşının Türk Dış Politikasına Etkileri” başlıklı bir bildiri sunulmuş, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi temelinde Karadeniz’de istikrarın sağlanmasını esas alan ”Ukrayna’yı destekleyen, ancak Rusya karşıtı olmayan” özgün bir politika izlemeye çalıştığı, Rusya’yı ekonomik ve politik olarak tecrit etmediği, taraflar arasında ateşkes ve barış tesis edilmesi için diyalog kanallarını açık tuttuğu, bununla beraber savaşın uzamasının Türkiye’nin tarafsız kalmasını zorlaştırdığı ifade edilmiştir. Ardından Prof. Maciej Münnich tarafından sunulan ”Polonya'nın Ukrayna'daki savaşa bakışı” başlıklı bildiride; Polonya ile Ukrayna arasında ülkesel ve tarihsel derinliği  olan bir ilişki olduğu, Soğuk Savaş sonrasında 1 milyonun üzerinde Ukraynalı işçi olarak yaşadığı ülkesine savaş nedeniyle 2 milyondan fazla mülteci geldiği, bunun ekonomik ve sosyal bir yük oluşturduğu, Polonya’nın ekonomik, askeri ve politik olarak Ukrayna’ya büyük destek sağladığı ve sağlamaya devam ettiği, tarihsel olarak Rusya’nın Polonya ve bölge ülkeleri için tehdit olmayı sürdürdüğü vurgulanmıştır.

Seminerin Filistin-İsrail sorunun ele alındığı ikinci bölümünde söz alan Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Özer, Türkiye’nin sorunun Birleşmiş Milletler'in iki devletli çözüm planı çerçevesinde çözülmesini desteklediğini, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını ve 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğünü savunduğunu, bir insanlık trajedisine neden olan 7 Ekim saldırısı sonrasında ise acilen ateşkesin tesis edilmesi, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz erişiminin sağlanması, Filistinlilerin yerinden edilmesinin önlenmesi ve gerilimin bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinin önlenmesini öncelikleyen bir politikası izlediğini, bu kapsamda İsrail’e ekonomik yaptırımlar uyguladığını, bu  insanlık suçunu yapanların uluslararası mahkemeler nezdinde girişimlerde bulunduğunu, nihai iki devletli çözümde  bölgesel mülkiyet ve garantör mekanizmanın kurulması doğrultusunda kalıcı barışa ulaşma çabalarının yoğunlaştırdığını ifade etmiştir. Müteakiben Prof. Maciej Münnich ise “Polonya'nın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya bakışı” başlıklı sunumunda, Polonya kamuoyu nezdinde Hamas terörizmine maruz kalan vatandaşları nedeniyle İsrail’in tamamen meşru müdafaa hakkına dayanan bir operasyon düzenlediği algısının medya tarafından yaratıldığını, ancak olayların insanlık dramına dönüşmesi nedeniyle özellikle internet üzerinden haber akışları ile bir insanlık suçu teşkil eden Filistinlilerin bir katliama maruz kaldığı algısının ve buna yönelik eleştirilerin kamuoyu nezdinde ağırlıklı olarak öne çıktığını vurgulamıştır.

Diğer bir gündem maddesi olan “Polonya Vergi Sistemi” konulu bildiriside Porf. Monika Münnich uluslararası (OECD), bölgesel (AB) ve milli boyutta Polonya’nın vergi sisteminin gelişimini ayrıntılı olarak açıklamıştır. Son derece faydalı ve verimli geçen karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından iki üniversite arasında, Erasmus kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi esas olmak üzere, karşılıklı iş bilirliğinin çok boyutlu olarak geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

FOTOĞRAF & VİDEO