Kent Üniversitesi
Kadrajda Hukuki Bakış Var! Fotoğraf Yarışması

Kadrajda Hukuki Bakış Var! Fotoğraf Yarışması

Tarih : 09.11.2022

Kadrajda Hukuki Bakış Var! Fotoğraf yarışması başladı.

 

Sen de fotoğrafını çek, fotoğrafını kısaca anlamı ve hikayesiyle beraber hukukcalismagrubu@kent.edu.tr adresine gönder.

 

Yarışma Başlangıç Tarihi: 01.12.2021

Son Başvuru Tarihi: 01.02.2022

Sonuçların İlanı: 10.02.2022

 

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1. Yarışma sadece İstanbul Kent Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve mezunlarına açıktır.

2. Yarışmanın konusu, başlangıç ve son katılım tarihi ile başvuru yöntemi duyuru metninde belirtilmiştir. Ödül töreni de yine duyuru metninde ilan edilen tarihte ve katılımcılara daha sonra duyurulacak yerde gerçekleştirilecektir.

3. Yarışmayla toplumun sosyal medya bağımlılığı olgusu konusunda bilinçlendirilmesi ve sosyal medya bağımlılığını engellemeye yönelik bir hukuki düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair çıkarımlar yapılmasına vesile olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla, çekilen fotoğrafın sosyal medya bağımlılığı olgusunu ortaya koyarken aynı zamanda bu bağımlılığa karşı hukuki düzenlemelerin oluşturulması ihtiyacına da (yarışmacı aksi kanaatte ise, ihtiyaç bulunmadığına) işaret etmesi gerekmektedir.

4. Yarışma için gönderilen fotoğraflardan Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından seçilen üç adet fotoğraf birinci, ikinci ve üçüncü olarak derecelendirilecektir. Dereceye giren fotoğrafların sahiplerine duyuru metninde yer alan ödüller, ödül töreni sonrasında ve ancak törene katılan dereceye girmiş katılımcılara verilecektir. Dereceye girmeyen fotoğraflardan uygun bulunanlar ise sadece sergilenecektir.

5. Duyuru metninde yer alan para ödülü sadece İstanbul Kent Üniversitesine yarışma ödül töreni tarihinde kayıtlı olan öğrencilere verilecek olup, kayıtlı olmayan veya mezun durumdaki öğrenciler dereceye girseler dahi ödülüne hak kazanmayacaklardır.

6. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

7. Her katılımcı, hakları sadece kendine ait bulunan, en fazla iki eser ile yarışmaya katılabilir. Ancak aynı yarışmacının birden fazla eseri dereceye alınmaz.

8. Yarışma, dijital renkli veya siyah- beyaz fotoğraf türünden olmak üzere tek kategori üzerinden gerçekleştirilmektedir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan kolaj türünde çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

9. Fotoğraflar, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından özellikle hususiyet, sanatsallık, teknik, hikâye, anlam ve konuyla ilgi kriterleriyle değerlendirilecektir. Derecelendirme konusunda takdir yetkisi tamamen Düzenleme Kuruluna aittir.

10 .Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş olması ve her durumda 2021 veya 2022 yıllarında çekilmiş olması gerekmektedir.

11. Fotoğraflarda kadraj, renk, keskinlik, toz alma ve kontrast ayarlaması gibi basit teknik müdahaleler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

12. Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğraflar için veya bunların sergilenmesi sebebiyle herhangi bir bedel talep edemez.

13. Katılımcı, fotoğrafladığı yer ve kişilere ilişkin olarak fotoğraf çekimi, yarışmaya gönderim ve fotoğrafın sergilenmesiyle ilgili gerekli tüm izinlerin alınmasından sorumludur. Bu konuda çıkabilecek ihtilaflarda üniversitenin herhangi bir şekilde taraf gösterilmesinden dolayı üniversitenin sorumlu tutulması veya zarara uğraması halinde katılımcı tüm bu zararları ilk talepte tazmin etmeyi ve dereceye girmiş ise ödülü iade etmeyi kabul eder.

14. Fotoğrafların içeriğinden tamamen katılımcı sorumludur. Fotoğraflarda siyasi unsurlar, müstehcen veya başka şekilde ahlaka aykırı unsurlar ya da suç teşkil edecek unsurlar veya suça teşvik edici unsurlar bulundurulamaz.

15. Katılımcıların fotoğraflarının JPG/JPEG dosya türünde, 150- 300 DPI çözünürlükte, 10- 12 sıkıştırma ile kaydetmeleri önerilmektedir. 

16. Fotoğraflar e- posta yoluyla mümkün olan en yüksek çözünürlükte gönderilmelidir. Sergilenmek üzere seçilenler ile dereceye giren fotoğrafların özel çözünürlükte gönderilmesi daha sonra talep edilecek olup, bunların pozitif, negatif ya da dijital dosyaları katılımcı tarafından hazır bulundurulmalıdır.

17. Fotoğraflar gönderilirken aşağıdaki hususlara ilişkin olarak toplam en fazla 500 kelime olacak biçimde açıklama eklenmesi gerekmektedir:

*Katılımcının Adı- Soyadı, Cep Telefonu Numarası ve Öğrenci Numarası,

*Fotoğrafın adı,

*Fotoğrafın tarihi ve çekildiği yer,

*Fotoğrafın hikayesi ve anlamı,

*Fotoğrafın yarışma konusuyla ilgisi.

1. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar ve sergilenmek üzere seçilen fotoğraflar üniversite kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca üniversite arşivinde bulundurulacak ve üniversite kampüsünde sergilenecektir.

2. Dereceye giren fotoğraflara ödenecek ödül bedeli aynı zamanda üniversite için fotoğrafı her türlü mecrada süresiz ve sınırsız ancak münhasır olmayan bir kullanım hakkına dair telif ücreti yerine de geçmektedir.

3. Katılımcılar, yarışmaya fotoğraf göndermekle işbu Yarışma Şartnamesinde yer alan hususları okumuş ve onaylamış kabul olunurlar. Mezkûr kuralları ihlal ettiği anlaşılan katılımcıdan ödül ve unvanı geri alınır, ayrıca ihlal sebebiyle katılımcıya karşı üniversitenin soruşturma ve dava hakları saklıdır.