Kent Üniversitesi

Panel: Kentsel Mekânda Göç Araştırmaları

Tarih : 03.06.2022

Yer: İstanbul Kent Üniversitesi, I Blok 002
Sıraselviler Cad. no: 71, Beyoğlu
Tarih: 3 Haziran 2022
14:00-16:00

 

Sizi, 3 Haziran 2022’de İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün düzenlediği Kentsel Mekânda Göç Araştırmaları konulu panele davet ediyoruz.

Panelde, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) yürüttüğü iki araştırmanın raporları tanıtılacak.

Sunulacak ilk rapor, “Suriyeli ve Türkiyeli Genç Kadınlar ve Erkeklerin Gündelik Yaşamları: Küçükçekmece ve Sultanbeyli’de Nitel bir Araştırma” başlığını taşıyor. Rapora temel oluşturan araştırma, iki ilçede Ağustos-Ekim 2021 tarihleri arasında 14-20 yaşları arasındaki gençlerle yapılan görüşmelere dayanıyor. Araştırmayı yürüten Deniz Yükseker, Neşe Şahin Taşğın ve Uğur Tekin, raporda genç kadınların ve erkeklerin eğitim, çalışma, sosyal ilişkiler ve gündelik yaşamlarına odaklanarak Suriyeli ve Türkiyeli gençlerin benzeşen ve farklılaşan deneyimlerinden söz ediyorlar.

Diğer raporun başlığı, “Hak Temelli Yerel Politika Bağlamında Beyoğlu’ndaki Göçmenler: Nitel bir Araştırma.” Hatice Kurtuluş, Deniz Yükseker ve Esra Kaya Erdoğan’ın Ağustos-Kasım 2021’de Beyoğlu ilçesinde nitel yöntemlerle yaptıkları saha çalışmasının bulgularını içeren rapor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün Beyoğlu İlçesi için katılımcı bir strateji planı hazırlama çalışmalarına bir katkı sunma amacı taşıyor. Raporda Beyoğlu’nda giderek çeşitlenen göçmen gruplarının mekânda tutunma, yerleşme, hareketlilik dinamikleri, kentsel hizmetlere erişim düzeyleri ve erişim sorunları ele alınıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi

Sosyal Hizmet Bölümü

PROGRAM

Açılış konuşmaları:

Prof. Dr. Hasret Çomak, İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Celal Korkut Yıldırım, TÜSES Yönetim Kurulu Başkanı

Birinci Oturum: İkitelli ve Sultanbeyli’de Gençlerin Gündük Yaşamları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Yükseker Tekin

Prof. Dr. Uğur Tekin, İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın, Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı

İkinci Oturum: Beyoğlu’nda Göç ve Kentsel Mekânın Dönüşümü

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Yükseker Tekin

Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Dr. Esra Kaya Erdoğan, Bağımsız Araştırmacı