Kent Üniversitesi

2021-2022 Güz Dönemi Çap-Yap Başvuruları

Tarih : 13.09.2021

Çift Anadal Programı (ÇAP): Ön lisans/ lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün belirlediği tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans/ön lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Başvuru Koşulları (ÇAP)

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,20 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Öğrencinin çift anadal diploma programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.20 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

İngilizce programlara başvurularda dil yeterliliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. (Dil Yeterlilik Sınavı için ilgili tarihler duyuruya eklenecektir.)

 Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları arasında, lisans programları ile önlisans programları arasında çap yapılabilir.

 

Yandal Programı (YAP):

Lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,80 olması gerekir.

 Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Ön lisans öğrencileri yandal programına başvuru yapamazlar.

 

BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ
2021 – 2022 Güz Yarıyılı ÇAP / YAP başvuruları 13.09.2021 / 24.09.2021 tarihleri arasında OİS sisteminde yer alan Çift Ana Dal / Yan Dal Başvuruları başlığı üzerinden online olarak alınacaktır.
Başvuru için Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

***ÇAP Başvurusu yapan ve başvuru ekranında “sınıfın %20’lik başarı dilimi içinde değilsiniz” uyarısı alan öğrencilerin diğer başvuru şartlarını sağlaması durumunda; ÇAP başvurusu yaptığı programın ilgili yıl için ÖSYS puan türü ve taban puanını sağlıyorsa capyandal@kent.edu.tr e-posta göndermelerini rica ederiz. Bu adres dışına gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çift Anadal - Yandal Başvuru Tarihleri: 13 – 24 Eylül 2021 
Çift Anadal - Yandal İlanı : 1 Ekim 2021
Çift Anadal – Yandal Kayıt Tarihleri: 04 -08 Ekim 2021
Çift Anadal – Yandal Yedek Kayıt Tarihleri: 11- 12 Ekim 2021

Çap - Yandal Kontenjanları için tıklayınız.