ETKİNLİKLER

Akademik İlan (19.03.2020 )

Akademik İlan (19.03.2020 )

Tarih : 19.03.2020

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı),yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : İlanın yayınlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir. 

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:

Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben , başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs açıkça belirtilecektir.)

 

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. YÖK Formatlı Özgeçmiş,
 3. Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri
 4. Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri,
 5. ALES Sonuç Belgesi, (En az 70 puan)
 1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS), İngilizce bölümler için en az 80 puan Türkçe bölümler için en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge
 2. 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge),
 1. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 2. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
 3. Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi: 19.03.2020

İlan Bitiş (Son Başvuru)Tarihi: 02.04.2020

Ön Değerlendirme Tarihi: 03.04.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 06.04.2020

Sonuç Açıklama Tarihi: 08.04.2020

 

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

 

19.03.2020 İLAN BAŞLAMA TARİHLİ İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İLANI İÇİN TIKLAYINIZ:

PAYLAŞ