BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Sosyal Hizmet

Bölüm Başkanı

Değerli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız,

İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmet Bölümü, değişen toplumun farklılaşan sorunlarına yönelik programlar geliştirmeyi ve adil bir toplumun inşasında rol alacak yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sosyal hizmet eğitiminin temellerini sosyal adalet ilkeleri ve insan hakları oluşturmaktadır.  Bu temel ilkelerden hareket eden eğitim programımız teorik, uygulama ve araştırma derslerinden oluşmaktadır. Eğitim programının uygulamasında kuramsal yaklaşımların günlük pratiklere yansıtılması ve alan araştırmalarıyla eğitimin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Sosyal Hizmet alanında akademik tartışmalara katkı veren bölümümüz, bu etkinlikleri öğrencilerimizle birlikte düzenlenmektedirler. Avrupa’da bir dizi üniversiteyle yaptığımız işbirliği anlaşmalarıyla öğrencilerimizin yurt dışı eğitim programlarına katılımı da sağlanmaktadır. Sosyal Hizmet alanında yetkin ve akademik çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzün mezunları çalışma yaşamında aranan meslek elemanları olacaklardır. 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN