Kent Üniversitesi

YÖNETİM

Bölüm Başkanı

Uluslararası Ticaret ile Lojistik, farklı alanlar olarak algılansa da nedensellik bağı ile birbirine bağlıdır. Dolayısıyla iyi bir lojistikçinin, uluslararası ticarî ve ekonomik konulara hâkim olması gerekirken; iyi bir uluslararası ticaretçinin de lojistik, ulaştırma ve hizmetler konusunda bilgi ve beceriye sahibi olması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında söz konusu bölümde uluslararası ticaret ve lojistik merkezli, disiplinlerarası bir eğitime yer verilmesi; siz öğrencilerimizin mezuniyetiniz sonrasında önemli avantajlar sağlayacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. Uluslararası ticarete giriş, lojistik yönetimine giriş, uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, bankacılık ve kambiyo işlemleri uluslararası ticarette paket program kullanımı, gümrük işlemleri, uluslararası finansman, depolama yönetimi ve sektörel proje lojistiği uygulamaları bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize sunulan mesleki İngilizce dersleri ve alan içi-alan dışı seçmeli dersler içsel motivasyona ve bireysel ilginin peşinden gitmeye değer verir. Sonuç olarak; Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümümüzün hedefi birbirinden üstün akademik öğretim üyeleri ile sizlerin uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ticari işlem sürecinde teslim ve ödeme şekillerini uygulayabilen, tedarik, üretim ve satış süreçlerini yöneten, gümrük mevzuatına hâkim ve bunu pratikte uygulayabilen bireyler olmanızdır.

Mezunlarımızın iş alanları oldukça geniştir. Öncelikle, mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, lojistik, finansal yönetim, yönetim organizasyon, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi ve uluslararası pazarlama birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca uluslararası ticaret bölümü mezunları: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlıkları’nda, havacılık ve denizcilik sektörlerinde ve ithalat-ihracat, lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren firmaların tüm kademelerinde, gümrüklerde, bankaların kambiyo bölümünde kendilerine uygun pozisyonlar bulabilirler. Bununla beraber Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü mezunu öğrenciler, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu oldukları için ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokullarla eşdeğer sayılıp, bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da mevcuttur.

Saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim-öğretim faaliyeti çerçevesinde, lider, nitelikli uluslararası ticaret ve lojistik yöneticileri yetiştirmek; analitik düşünceye sahip, ‘’global düşünüp yerel yaşayan’’, iş yaşamına hazır mezunlar ortaya koymak bu bölümün temel gayesidir. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN