Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Dr. Öğr. Üyesi Aylin İPEK TİMUR

Çok Sevgili Psikoloji Bölümü Öğrencilerim,

İnsan zihni ve onun işlevlerinin bilimsel olarak çalışılması uğraşı olan psikoloji alanı, disiplin olarak üstel bir hızla gelişmektedir. Bu durum, psikolojinin alt alanlar açısından zengin bir bilim olmasına olanak sağlamıştır. 

Alanın konu açısından zenginliği göz önünde bulundurulduğunda, psikoloji üzerine lisans eğitimi ve öğretimi verme hedefini gerçekleştirmenin bazı önkoşulları öncelik taşımaktadır. Bu önkoşullar arasında, disiplinler arası yaklaşımı benimsemek, nitelikli ve zengin bir akademik kadroya sahip olmak, eğitimle ilgili en güncel ve gelişmiş donanım ve yazılımlara sahip olmak, bahsi geçen imkanları etkili ve verimli bir biçimde kullanmak, öğrencilerin psikoloji bilim alanının tüm yönlerini algılayabilecekleri müfredat ve programlara sahip olmak, yaygın olarak kullanılan katılımcı (interaktif) eğitim yöntem ve tekniklerini uygulamak yer alır.

Bütün bu önkoşullar yerine getirildiği takdirde, eğitim kalitesi açısından ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olabilecek çağdaş nitelikte bir lisans programı ortaya çıkmaktadır.

Böyle bir lisans programından mezun olan öğrencilerimizin psikolojinin uygulamalı alanlarında istihdamı kolaylaşabilecek ve avantajlı bir statü kazanabileceklerdir. Ayrıca, mezunlarımızın üniversitelerin lisansüstü eğitim kurumlarından kabul almaları kolaylaşabilecek ve akademik bir kariyer hedefine ulaşmaları mümkün olabilecektir.

İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak öğrencilerimize, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girdiğimiz ve 21’inci yüzyılın ikinci çeyreğine girmekte olduğumuz bu dönemde çok daha nitelikli ve nicelikli psikoloji eğitim ve öğretim hizmeti verebilmenin istek, heyecan ve beklentisi içerisindeyiz.  

Üstün başarılar dilerim.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN