Kent Üniversitesi

    

DEKAN

Çok Sevgili Öğrencilerim,

Uzun bir eğitim ve öğretim sürecinin ardından İstanbul Kent Üniversitesi’nin en kurumsallaşmış birimi olan Fakültemizde lisans öğreniminize başlamış bulunmaktasınız. Öncelikle, bugüne kadar göstermiş olduğunuz başarılarınızdan dolayı sizleri kutlar, dört yıllık öğrenim yaşamınızda üstün başarılar dilerim.

Fakültemiz, son derece modern yerleşkemizde İşletme, İngilizce İşletme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Psikoloji, İngilizce Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olmak üzere toplam 9 lisans programı ile hizmet vermektedir.

Fakültemiz, deneyimli, dinamik ve üstün nitelikli akademik kadrosu ile hem öğretim hem de bilimsel araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda başarılı olarak sürdürmektedir.

Fakültemiz çağdaş ve evrensel değerlere bağlı bir lisans öğretimini hedeflemektedir. Bölümlerin müfredat programları bilim alanındaki gelişmelere uygun olarak disiplinlerarası bir anlayışla sürekli güncelleştirilmekte ve yenilenmektedir.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Antlaşmaları ile ikili İşbirliği Antlaşmalar çerçevesinde öğreniminizin bir kısmını farklı ülkelerdeki çok saygın ve nitelikli üniversitelerde sürdürebileceksiniz. Bu şekilde değişik kültürleri tanıma fırsat bulacak ve yurt dışı deneyimi kazanabileceksiniz.

Fakültemiz, eğitim-öğretimde yeni gelişen fırsat ve olanaklardan öğrencilerimizi yararlandırmaya,   eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya özen göstermektedir.

Günümüzde bilimsel ve güncel gelişmeleri takip edebilen, bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiyi üretebilen, bilgiyi etkin ve verimli kullanabilen, doğru ve akılcı karar alabilen ve  uygulayabilen, iş  hayatına uyum sağlayabilen,  ekip içinde verimli çalışabilen, girişimci, demokratik, insan haklarına saygılı, objektif düşünebilen,  analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültürel değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek önemli hedefimizdir.

Öğreniminiz sırasında çok değişik sektörlerden alanında uzman yöneticilerin;  Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaları için ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler sürekli planlanacak ve uygulanacaktır.

Yapacağınız stajlar sayesinde iş hayatını yakından tanıma fırsatına sahip olabileceksiniz. Bu şekilde, sektörel gelişmeleri düzenli izleyebilecek, analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisini elde edebileceksiniz.

Fakültemizde bulunan bölümler, çift anadal ve yandal programları ile farklı disiplinlerde eğitim ve öğretim olanaklarından daha fazla yararlanmanıza olanak vermektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla mesleğinizde daha çok başarılı olmanız hedeflemektedir.

Mezun olduğunuzda İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi diplomasına sahip olmakla birlikte uluslararası rekabetçi piyasalarda yarışabilecek düzeyde sağlam ve güçlü bilimsel alt yapı ile donatılmış bireyler olacaksınız.

Eleştirel düşünme ve çözüm üretme yeteneklerine sahip, ne istediğini bilen, etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, kendine güvenen bireyler olarak özel ve kamu sektöründe yarınlarınızı yaratacak ve geleceğinizi belirleyeceksiniz.

En az bir yabancı dil bilen, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan ve çok yönlü analiz edebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek öğretimde en önemli stratejimizdir.

Sizlere özenle vermeye gayret ettiğimiz bilimsel etik ve değerler, iyi ahlak ve insan sevgisi yaşamınız boyunca yol gösterici olacak ve daima rehberlik edecektir.

Sizleri yürekten kutlar, sonsuz başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

CV için tıklayınız.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN